Accelerera incidentdetektion och respons med SOAR

Många tidsödande åtgärder utförs fortfarande manuellt i händelse av ett verkligt hot, till exempel att sätta infekterade filer i karantän eller inaktivera åtkomst till komprometterade konton. Utrusta din organisation med en SOAR-plattform (Security Orchestration, Automation and Response) för att korta ned responstiden från timmar till sekunder.  

SOAR-integrering med Logpoint kombinerar säkerhetsövervakning och incidenthantering för att hjälpa säkerhetstekniker reagera på och åtgärda incidenter snabbare. En SOAR-lösning automatiserar åtgärder och responser och kräver inte handpåläggning från säkerhetsteamet.

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint

Integrera SOAR med Logpoint för automatisk incidenthantering

Logpoint i kombination med marknadsledande SOAR-plattformar ger heltäckande incidentdetektion och incidenthantering, vilket gör det möjligt för ditt SOC-team att automatisera och standardisera hotresponsen.

Minimize Alert Fatigue Icon

Minimera överbelastning av larm

Logpoint prioriterar incidenter baserat på risk så att säkerhetsanalytiker kan fokusera på de viktigaste incidenterna.

Lower security costs

Minska säkerhetskostnaderna

Automatisera rutinmässiga och repetitiva uppgifter för att öka effektiviteten, minska säkerhetskostnaderna och enkelt skala upp incidenthanteringen.

Increase SOC productivity

Öka SOC-teamets produktivitet

Använd incidentinformation från Logpoint för att samordna säkerhetsresponser och minska den genomsnittliga reaktionstiden.

Logpoint introducerar nativ SOAR som främjar automatisering och effektivitet inom cybersäkerhet – läs mer om Logpoint SOAR

Automatisera hotresponsen

Automate threat response

Logpoint identifierar automatiskt och skickar larm till SOAR-plattformen som automatiskt startar incidenthanteringen.

Logpoint identifierar automatiskt och skickar larm om kritiska incidenter eller avvikelser i nätverket. Logpoint vidarebefordrar relevanta larm till SOAR-plattformen och startar automatiskt lämplig responsprocess, vilket minskar tiden som analytikerna behöver lägga på att åtgärda incidenter.

Logpoint integrerar med marknadsledande SOAR-plattformar

cortex logo

Palo Alto Networks är en global ledare inom cybersäkerhet som formar den molnbaserade framtiden med teknik som förändrar människors och organisationers sätt att arbeta. Vårt uppdrag är att vara den självklara cybersäkerhetspartnern som skyddar vår digitala livsstil. Vi hjälper till att hantera världens största säkerhetsutmaningar med kontinuerlig innovation som tar tillvara de senaste genombrotten inom artificiell intelligens, analys, automatisering och orkestrering.

Ladda ner översikten över lösningen
Swimlane Logo

Swimlane ligger i framkant på marknaden för säkerhetsorkestrering, automatisering och responslösningar (SOAR) och grundades för att leverera skalbara säkerhetslösningar till organisationer som tampas med överbelastning av larm, alltför många olika teknikleverantörer och kronisk personalbrist.

Ladda ner översikten över lösningen

Prova och se fördelarna med Logpoints SOAR -lösning

För att lära dig mer om fördelarna med vår SOAR-produkt och de olika nedladdningsalternativen, boka en personlig demo.

Boka en demo