av Matthew Rhodes, Regional Director for MSSP & Consulting Partners

När jag började på Logpoint i oktober 2021 hade jag en föreställning om ett slags ”danskt arv” knutet till Logpoints företagsvärderingar

Detta fick mig att undersöka det danska arvet. Jag stötte på ”hygge” – ett fashionabelt begrepp känt över hela världen – idén om inre värme och komfort. Andra danska värderingar kommer från Jantelagen, där alla människor ska vara jämställda och därför kunna lita på varandra. ”Det danska samhället är ett samhälle där människorna har förtroende för varandra och det har varit så i århundraden. Detta bygger förmodligen på att det i stort sett är ett homogent samhälle som delar samma kultur, värderingar, språk och religiösa system. Förtroendet för varandra skapar ett samhälle baserat trygget, välbefinnande och pålitliga relationer.”

Jag ledde med förtroende eftersom en av Logpoints nyckelvärderingar är vara kundorienterad – vi vill lyssna på, förstå och utveckla åt våra kunder och säkerställa att vi fortsätter att bygga och utveckla deras förtroende för oss. Detta bygger även på effektiv kommunikation och det är därför vi startade vårt forskningsprojekt ”Vad vill MSSP:er verkligen ha?

För det första, för att säkerställa förtroendet och integriteten för vår forskning tyckte vi det var absolut nödvändigt att denna forskning genomfördes av en oberoende specialistorganisation. Detta ger också våra MSSP:er försäkran om att de kunde vara öppna och ärliga med all deras feedback – något som i hög grad bidrog till värdet av denna forskning.

Vad fick vi reda på?

Den feedback vi fick var ovärderlig. En av de största lärdomarna för oss är att majoriteten av MSSP:erna har samma utmaningar och strävar efter liknande resultat från sina processer, tekniker och personal – flexibilitet är nyckeln. Områden som flexibla leveransmodeller där funktioner kan buntas samman i kombination med smidig integration, förutsägbara prismodeller som låter dem utföra sin arbetsuppgift – plus en god relation till teknikleverantören, samt att enkelt kunna dokumentera servicevärde för kunderna är några områden som är av största vikt.

Det är viktigt för oss att veta att våra rötter och företagsvärderingar ligger i linje med det arbete vi utför, den service vi tillhandahåller och den roll vi spelar i de relationer som vi bygger.

Efter rapporten kommer vi att fortsätta att följa våra företagsvärderingar, lyssna på våra MSSP-partners och använda deras feedback för att göra vår produkt, våra program och våra medarbetares kompetens bättre för att stödja deras behov.

Sist av allt … Tack till alla företag och organisationer som har ingått partnerskap med oss – vi ser fram emot ett långt och förtroendefullt partnerskap.

MSSP

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och så berättar vi mer om varför
branschledande företag
väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint