Vad är SOAR och varför behöver du det? Den här bloggen besvarar den frågan – särskilt för medelstora företag som felaktig kan tro att en SOAR-lösning ligger bortom deras förmåga och budget. Tvärtom. SOAR – ett system för säkerhetsorkestrering, automatisering och respons – kan vara det som din cybersäkerhetsstrategi behöver mest.

Vanligtvis har säkerhetsmedvetna företag flera klassledande cybersäkerhetslösningar installerade för att skydda organisationen mot hot och sårbarheter. Dessa produkter fungerar fantastiskt bra. Men de samverkar inte nödvändigtvis. Och det är ett problem. Vi förklarar varför.

För det första kan mängden hotdata vara överväldigande, eftersom varje cybersäkerhetssystem i företaget genererar data och larm som säkerhetsteamet måste hantera. Vanligtvis är tröskelvärdena mycket låga för att säkerställa att inga misstänkta aktiviteter slipper igenom. Som ett resultat av detta genereras mängder av falska larm eftersom minsta avvikelse eller oregelbundenhet utlöser en händelse som måste undersökas och åtgärdas.

Det andra är den tid och kompetens som krävs för att reagera på larm. SOC-team säger att det tar för lång tid att undersöka alla larm som deras säkerhetssystem genererar. Även när larm och säkerhetsdata loggas i en centralt SIEM-lösning är det upp till säkerhetsanalytikerna att korrelera och analysera olika data, vilket kräver specialkunskaper och tid. Säkerhetsteamen hamnar längre efter varje dag och känner sig stressade över det.

Det är just här som SOAR-teknik kan vara till hjälp. SOAR skapar ordning och effektivitet i cybersäkerhetskaoset, hjälper säkerhetsteam att fokusera på det som är viktigast och leder dem snabbt till den mest effektiva responsen.

Definitionen av SOAR – vad är SOAR?

Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) är ett automatiserat system som samlar in, analyserar och prioriterar larm och säkerhetsdata från många källor och system så att säkerhetsteamen har all den kontextuella information och Threat Intelligence de behöver för snabb identifiering och respons. SOAR använder arbetsflöden och playbooks för att automatisera repetitiva uppgifter, säkerställa konsekvent hotanalys och vägleda säkerhetsanalytiker till rätt beslut.

Hur fungerar SOAR?

SOAR tillämpar orkestrerings- och automatiseringstekniker för att minska cyberrisken och förbättra SOC-effektiviteten.

För det första samlar SOAR-systemet in alla cyberincidenter och stödjande data på ett ställe, där det lagrar, analyserar och korrelerar skilda data till kontextuell Threat Intelligence som finns tillgänglig för hela säkerhetsteamet. SOAR-system samlar in merparten av data från SIEM och även från andra säkerhetsprodukter som inte är anslutna till SIEM-lösningen. Som ett resultat av detta har säkerhetsanalytiker och CISO:er en komplett och sammanhängande bild av de hot de ställs inför och den information som krävs för att reagera på dem. SOAR-system prioriterar larm på ett intelligent sätt så att säkerhetsteamen kan fokusera sina resurser effektivt.

För det andra snabbar SOAR på responsen genom att helt automatisera undersökningsarbetsflöden och vägleda säkerhetsanalytiker till rätt svar via fördefinierade playbooks. SOAR gör de tunga lyften så att säkerhetsanalytiker inte längre behöver lägga tid på manuella undersökningsmetoder eller förlita sig på individuella analytikerkunskaper som inte är dokumenterade och otillgängliga för det övriga SOC-teamet. All information är i fokus, tillsammans med rekommenderade beslut om hur man ska agera.

SOAR i korthet

SOAR undersöker automatiskt larmdata från SIEM och andra säkerhetssystem och rekommenderar en respons. Analytiker godkänner eller verkställer helt enkelt det beslutet, vilket ökar SOC-produktiviteten avsevärt, även med begränsade resurser.

SOAR-infographic

Varför behöver vi SOAR?

SOAR-lösningar automatiserar och förbättrar din förmåga att snabbt identifiera, undersöka, reagera på och rapportera alla cyberincidenter.

Även de största SOC-teamen inser att utan automatisering och hotanalys tar det för lång tid att korrelera och undersöka alla larm och säkerhetsdata som strömmar in. Allt detta gäller i synnerhet för medelstora organisationer som har begränsade cybersäkerhetsresurser. Många larm kan inte hanteras i tid och många faller helt mellan stolarna, vilket gör att säkerhetsteamens arbetslast ständigt växer och orsakar stress. Larmutmattning fortsätter att orsaka hög arbetsrelaterad stress hos säkerhetsanalytiker, vilket gör det svårt att anställa och behålla personer med cybersäkerhetskompetens.

Under tiden hotas din organisation ständigt av cyberattacker.

När data från olika säkerhetssystem samlas in och hanteras i silon genererar varje system larm för sitt eget specifika område, utan hänsyn till larm som genereras av andra system. Bristen på integration gör det extremt svårt att identifiera komplexa multivektorhot och åtgärda dem – även med den bästa utrustningen. Utan korrelerad och kontextuell Threat Intelligence som beslutsunderlag får du aldrig en sammanhängande och korrekt bild av de attacker du drabbas av och hur väl du lyckas avvärja dem.

Varför har inte alla företag SOAR?

Varför använder inte alla företag en SOAR-lösning kan man fråga sig? Svaret ligger i storleken och vilka säkerhetsresurser som finns tillgängliga i organisationen.

Konventionell visdom säger att SOAR-lösningar endast är till för stora företag med stora SOC-team, generösa säkerhetsbudgetar och många kompetenta analytiker. Varför? För att kunna implementera SOAR behöver du upprätta arbetsflöden och playbooks som systemet kan automatisera och använda. Denna kompetens- och beredskapsnivå finns vanligtvis hos stora företag med stora och erfarna SOC-team. Förberedelserna som krävs för att implementera en SOAR-lösning har varit ett hinder för många medelstora företag – fram till nu.

I dag erbjuder LogPoint SOAR en innovativ lösning för säkerhetsorkestrering, automatisering och respons som erbjuder medelstora företag effektiv cybersäkerhet. Smidig anslutning till LogPoint SIEM och öppna API:er gör LogPoint SOAR lättillgängligt och prisvärt för alla organisationer.

LogPoint har byggt in en komplett uppsättning playbooks för detektering, undersökning och respons för att hjälpa medelstora företag automatisera standardprocesser direkt och anpassa dem efter behov. Vår community med LogPoint-användare och -partners delar med sig av sin expertis för att säkerställa att bästa praxis följs för att identifiera, undersöka och reagera på hot.

Hindren har undanröjts. Nu kan även medelstora företag utnyttja SOAR.

Därför behöver ditt företag ett SOAR-verktyg

SOAR-lösningar används för att skapa affärsvärde för organisationer genom att hjälpa dem minska cybersäkerhetsriskerna och förbättra den operativa effektiviteten.

Minska cybersäkerhetsriskerna

  • Identifiera komplexa hot exakt och snabbt
  • Minska undersökningstiden och snabba på åtgärderna
  • Minska risken för mänskliga fel genom automatisering

Öka SOC-teamets effektivitet

  • Förbättra SOC-teamets samarbete med Threat Intelligence som finns tillgänglig för alla
  • Vägled säkerhetsanalytiker till den bästa responsen
  • Säkerställ konsekvent hotrespons genom automatiserad larmprioritering och vägledning genom playbooks
  • Lär dig från bästa praxis-responser som rekommenderas av SOAR-playbooks

Öka SOC-teamets effektivitet

  • Automatisera repetitiva uppgifter för att minska arbetsbelastningen
  • Automatisera identifiering och åtgärdande av falska positiver.
  • Minska manuella metoder och beroende av odokumenterad kompetens

Försiktighetsåtgärder vid implementering av SOAR

Även om det finns fristående SOAR-lösningar kan de vara dyra och tidskrävande att integrera med din SIEM-lösning eller andra befintliga logghanteringslösningar. Som tidigare nämnt, kräver SOAR-lösningar en omfattande arbetsinsats för att dokumentera arbetsflöden och playbooks för automatisering. Dessutom är det nödvändigt att koordinera data som användarinloggningar och slutpunkter.

Genom att använda en SIEM-SOAR-lösning som LogPoint kan du undvika dessa tidskrävande förberedelser. Detta gäller i synnerhet för medelstora företag som inte har stora budgetar och begränsade personalresurser.

Om du vill komma igång snabbt ska du söka efter en SOAR-lösning som erbjuder färdigpaketerade playbooks. Även om playbook-responser bygger på bästa praxis, bör du säkerställa att det är enkelt att anpassa dessa playbooks efter dina behov. Välj en SOAR-lösning som har ett enkelt användargränssnitt som är snabbt att lära sig. Undvik lösningar som kräver att du använder flera användargränssnitt och inloggningar/lösenord.

Dags att implementera SOAR

Vår rekommendation till medelstora företag som behöver innovativa och prisvärda cybersäkerhetslösningar: Kontakta LogPoint och låt oss visa hur enkelt det är att använda SOAR.

Kom i kontakt med oss

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint