Cybersäkerhet och valet av rätt säkerhetsanalysverktyg är kanske en av de svåraste utmaningarna för organisationer i modern tid över hela världen. I takt med att organisationer fortsätter att utvidga sina redan komplexa, sofistikerade och omfattande nätverk fortsätter cyberhoten att bli alltmer komplexa, sofistikerade och dyra att åtgärda.

Tidigare förlitade sig organisationer på enkla antiviruslösningar och brandväggar för att skydda sig. Men i takt med att attackytan har vuxit så har även arsenalen med angreppsverktyg ökat. Nu till utmaningen – hur tillämpar organisationer informationsinsamling och övervakar ett flertal tekniker som är spridda genom nätverket?

Tyvärr kan organisationer ännu inte sia om framtiden, särskilt inte vad gäller säkerhetshot. Det är dock avgörande att implementera säkerhetsanalysverktyg för att få en heltäckande överblick över organisationens försvar och säkerhetsgrad.

Vad är säkerhetsanalys? Definitionen av säkerhetsanalys

Säkerhetsanalys är en proaktiv form av säkerhet. Det är en kontinuerlig process som använder datainsamling, aggregering och korrelering för säkerhetsövervakning och hotdetektion.

Beroende på vilka verktyg som används, aggregerar säkerhetslösningar i regel data från en mängd olika enhetstyper, från den typiska brandväggen och Active Directory-instansen till eventuella IoT-enheter, affärsapplikationer och icke IT-relaterade kontextuella data. Säkerhetsplattformar som LogPoint utnyttjar användarbeteende, extern Threat Intelligence, geolokalisering och identitetsdata för att ge mer sammanhang och berika de data som hämtas in till plattformen och tillhandahåller feldetektering för avancerade svårupptäckta och långsamma hot.

Säkerhetsanalys ger organisationer insikt i sofistikerade attackmetoder som kan vara en del av en kedja med intrångssekvenser som behörighetseskalering, lateral förflyttning och exfiltrering av data. Säkerhetsanalysens primära målsättning är att tillhandahålla tidig identifiering av angripare snarare än den fördröjda respons som enkla traditionella verktyg ger. Säkerhetsanalys kan också ge organisationen vägledning för att få bättre insikt i dess säkerhetsgrad och svagheter.

Hur kan organisationer använda säkerhetsanalyser?

Säkerhetsanalyser kan snabba på hotdetektion och förbättra organisationens säkerhet, men de kan även hjälpa till på andra sätt, från nätverksövervakning till kriminaltekniska undersökningar.

Här följer de vanligaste skälen till att använda säkerhetsanalys:

  • Threat Hunting: Sök proaktivt efter oupptäckta hot inom nätverket.
  • Övervaka användarbeteende för att identifiera hot: Använd algoritmer och UEBA User and Entity Behavior Analytics) för att skapa en profil och basnivå vad som är korrekt och vad som är misstänkt beteende för att upptäcka mönster och identifiera indikatorer på illasinnad aktivitet.
  • Analysera nätverkstrafik: Identifiera händelser och trender som kan tyda på en potentiell attack.
  • Identifiera hot mot slutpunkter: Använd hotdetektion för slutpunkter för att avslöja angripare som riktar sig mot slutpunkterna.
  • Identifiera exfiltrering av data: Identifiera otillåten uppladdning eller kopiering av data genom att övervaka obehöriga kommunikationskanaler och kanaler med dåligt rykte.
  • Övervaka anställda för att upptäcka insiderhot: Övervaka kritiska plattformar och analysera användaråtgärder för misstänkt beteende.
  • Uppfyll efterlevnadsföreskrifter: Säkerställ att organisationer har tillgång till rätt data genom loggdatainsamling. Loggdata gör det möjligt för organisationen att övervaka aktiviteter och åtkomst som avslöjar efterlevnadsöverträdelser som sedan kan samlas i en rapport.

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint

Fördelarna med säkerhetsanalys

Även om förmågan att analysera stora mängder data från hela organisationen ger mängder av fördelar, erbjuder säkerhetsanalys tre viktiga fördelar.

Proaktiv säkerhet

Säkerhetsanalys ger möjlighet att analysera och korrelera data och händelser från olika källor inom organisationen i realtid. Säkerhetsanalytiker får omedelbart larm och insikt i misstänkta beteenden. Fördelen med att upptäcka hot innan det är för sent är att säkerhetsteamen kan stoppa angriparna innan de har hunnit få tag på informationen de vill ha eller t.ex. installerar skadeprogram som saboterar organisationens IT-system.

Förbättrade funktioner för brottsutredningar

Säkerhetsanalyslösningar är fördelaktiga och mycket värdefulla när det gäller brottsutredningar. Säkerhetsverktyg som LogPoint kan samla in och presentera information under hela angreppssekvensen, inklusive angreppets ursprung, vilka användare och program som har exploaterats, syftet med angreppet och stulna data.

Upprätthålla regelefterlevnad

En viktig drivkraft för säkerhetsanalysverktyg är efterlevnad av olika myndighets- och branschregler. Föreskrifter som GDPR, HIPAA och PCI-DSS kräver åtgärder som aktivitetsövervakning och logginsamling för revision och kriminaltekniska krav. Med en enhetlig översikt och rapporteringsfunktioner kan organisationer hantera efterlevnadskraven och slå larm om potentiella överträdelser.

.

Learn more about Logpoint

Book a demo
Customer cases
Customer reviews