En MSSP (Managed Security Service Provider) underlättar användningen av hanterade säkerhetstjänster för slutanvändaren. Detta omfattar övervakning av säkerhetshändelser och hantering av säkerhetsenheter i kundens miljö. Det innefattar även övervakning och hantering av IT-säkerhetskontroller och funktioner som levereras på distans via delade tjänster från SOC-anläggningar (Security Operations Center

Varför behöver du den och varför bör du outsourca dina säkerhetstjänster till en MSSP-leverantör?

Digitaliseringen av affärsmarknaden är den enskilt största tillväxtmotorn för företag på senare år. I takt med att företag blir alltmer sammankopplade genom teknik finns det många möjligheter – men det finns samtidigt många möjliga säkerhetshot. Det kommer alltid lite regn tillsammans med solsken. Moderna företagsledare och styrelser vill omvandla sina verksamheter till kraftpaket i den digitala tidsåldern och har börjat titta närmare på deras säkerhetsgrad.

Uppriktigt sagt så betyder inte fler verktyg en starkare SOC. Det är här det blir lite knepigare: Lösningarna är komplicerade och att bygga en egen 24/7 cybersäkerhetsavdelning kräver tid, pengar och personal. Återigen – ett enda dataintrång kan allvarligt skada ditt företags värde och leda till böter i miljonklassen.

Den goda nyheten är att outsourcing av hela din cybersäkerhetslösning till en MSSP är ett alltmer populärt beslut. Denna CSaaS-modell (Cyber Security as a Service) är populär hos företag i alla storlekar. Det beror på att cyberförsvar har blir så komplext och tidskrävande att företag inte har något annat val än att outsourca säkerhetstjänster för att följa bästa praxis.

Och ännu bättre nyheter är att valet av en hanterad Logpoint-lösning via ett MSSP-program ger ditt företag tillgång till MSSP:ns SOC samt bästa praxis för arbete med många liknande kunder.

Logpoint för MSSP

Våra MSSP:er erbjuder en mängd olika tjänster och Logpoint-lösningens struktur gör det möjligt för ett företag att hålla den dagliga övervakningen och driften av IT-säkerhetsmiljön internt. Det innebär att MSSP-leverantören kan fokusera på nivå 1- och nivå 2-incidenter och endast involvera din verksamhet vid kritiska nivå 3-incidenter.

På Logpoint har vi god kontakt med MSSP-leverantörer eftersom vi arbetar med dem löpande. Faktum är att vi har internationella samarbeten med många av dem för att fortsätta utveckla lösningar som uppfyller deras unika tekniska och kommersiella behov.

När du vill outsourca säkerhetstjänster till en MSSP ska du ställa följande frågor för att ta reda på om de följer bästa praxis och matchar din verksamhet:

  • Har de dokumenterad erfarenhet av att bekämpa cyberhot? Sök efter referenser från din egen bransch.
  • Erbjuder de support 24/7?
  • Erbjuder de implementerings- och utbildningstjänster?
  • Har de äkta Multi-tenancy och är de certifierade?
  • Använder de Logpoint som hanterad SIEM-lösning?

Funderar du på att skaffa en MSSP-leverantör? Låt oss göra en introduktion och hjälpa dig att skapa en lösning som är skräddarsydd efter dina specifika behov.

Gå till https://www.logpoint.com/en/partners/for-mssp/

 

Contact Logpoint

Contact us and learn why
industry-leading companies
choose Logpoint:

Contact Logpoint