Av Ira Lisa Kristina Leino, Product Marketing Manager 

SAP-system är hjärtat i affärsverksamheten. De lagrar data för ERP-system (Enterprise Resource Planning), leveranskedjehantering (SCM), produktlivscykelhantering (PLM), kundrelationshantering (CRM) och mycket mer. Varför är SAP-data ett så aktuellt ämne? Det faktum att hela 87 % av den globala handeln genereras i SAP – dessa system är mycket attraktiva måltavlor för cyberbrottslingar. 

För att mildra och motverka dessa hot är Logpoint Business-Critical Security (BCS) för SAP baserat på teknik som extraherar SAP-data och ansluter dem till alla SIEM-system för att tillhandahålla heltäckande säkerhetsfunktioner för SAP-händelser. Nylanseringen av Logpoints SAP-produkter delar upp den föregående versionen i fyra lösningar för att bättre möta kundernas behov och är den första affärskritiska säkerhetslösningen under Logpoint BCS-paraplyet. 

Introduktion till BCS – säkerhet för affärskritiska system 

Genom att integrera SAP-data i ett SIEM-system levererar vi hotdetektion i realtid, incidentrespons, avancerade analyser och övervakning av hela det affärskritiska systemet i en central säkerhetslösning. 

Logpoint BCS for SAP helps monitor business-critical data and act on security incidents.

Logpoint BCS för SAP hjälper till att övervaka affärskritiska data och reagera på säkerhetsincidenter. 

 

Nya Logpoint BCS kommer att omfatta alla våra nuvarande och framtida säkerhetslösningar för affärskritiska system. 

Fyra lösningar som täcker alla övervakningsbehov i SAP 

Med nylanseringen introducerar vi fyra lösningar, bland annat nya funktioner för övervakning av affärsintegritet. Nu är det enklare än någonsin att hitta rätt lösning för dina behov.  

Med de fyra nya lösningarna kan kunder: 

Lägga till ett säkerhetslager i SAP 

Säkerheten i SAP-system är begränsad: SAP-data korrelerar inte med andra händelser i IT-nätverket, vilket skapar en allvarlig säkerhetslucka som endast kan övervinnas genom att leda affärskritiska data till en central övervakningslösning som SIEM. Möjligheterna till loggning, avancerad analys och incidentrespons kan dessutom vara begränsade eller obefintliga i SAP-system.  

SAP-system är utsatta för allvarliga hot.  64 % av alla organisationer har rapporterat om allvarliga intrång i SAP-system under de senaste 24 månaderna.  

Ta itu med säkerhetsbegränsningarna i affärskritiska applikationer och ta din SAP-säkerhet till nästa nivå med vår lösning Security & Audit Compliance Monitoring.  

Extracting SAP data into SIEM gives a clear overview of incidents.

Extrahering av SAP-data till en SIEM-lösning ger en tydlig översikt över incidenter. 

 

Minimera bedrägerier och ekonomiska förluster 

Bedrägeri (55 %), ekonomisk vinning (49 %), och stöld av immateriella tillgångar (44 %)är de största motiven bakom insiderhot. Vår Business Integrity Monitoring-lösning tillhandahåller kontinuerlig övervakning av affärsintegriteten. Den identifierar avvikelser i dina SAP-affärsprocesser genom att jämföra dem med ett normalt flöde med fördefinierade användningsfall. Automatiserade processkontroller, översiktliga dashboards och larm säkerställer effektivare hantering av fel, bedrägerier och åtkomstöverträdelser. 

Övervaka åtkomst till personuppgifter 

Personligt identifierbar information är en av de vanligaste typerna av komprometterad information vid intrång i ERP-system.   Vår övervakningslösning Personal Identifiable Information (PII) Access Monitoring centraliserar övervakningen av känsliga data och personuppgifter på en och samma plattform. Detta ger användarna en bättre översikt och möjlighet att hantera åtkomstöverträdelser snabbt och effektivt. 

Organisationer kan få böta upp till 20 miljoner euro eller 4 % av sin årliga omsättning – beroende på vilket som är störst – vid bristande efterlevnad av GDPR. En lättbegriplig översikt över loggar relaterade till personuppgifter hjälper team att upptäcka obehörig åtkomst eller dataläckage och agera snabbt för att förhindra böter för bristfällig efterlevnad och minska revisionskostnaderna. 

Identifiera driftsproblem 

IT Service Intelligence fungerar som Operations Monitoring men inom SAP-system. Enligt en IDC-rapport är driftstopp i affärskritiska ERP-system kostsamma – uppskattningar varierar från tusentals dollar upp till 500 000 dollar per timme. Dessutom upplever många organisationer driftstopp i affärskritiska system varannan månad. Vår IT-SI-lösning för SAP-system ger full insyn i systemets driftskapacitet, identifierar driftsproblem och ger tidiga larm för att förhindra eventuella problem innan de inträffar. 

Mixa och matcha baserat på dina behov 

Välj de mest relevanta lösningarna för att säkra dina system – lösningarna finns tillgängliga separat och kan kombineras med varandra baserat på din organisations behov. Logpoint BCS för SAP-lösningar fungerar med alla SIEM-lösningar. 

BCS for SAP

Contact Logpoint

Contact us and learn why
industry-leading companies
choose Logpoint:

Contact Logpoint