Av Christian Have, LogPoint CTO

Utveckling är långt ifrån en linjär process – precis som i naturen finns det många vägar att ta. Historiskt sett har alltför många SIEM-lösningar misslyckats med att anpassa sin teknik till företagens moderna behov. Detta är på väg att förändras. För att förbli relevanta måste SIEM-lösningar integreras med andra viktiga cybersäkerhetsverktyg – som exempelvis SOAR – eller riskera att bli föråldrade. Kort sagt måste de börja tillhandahålla påtagliga och hanterbara värden till de företag och säkerhetsteam som implementerar dem.

Med LogPoint 7 samverkar SIEM och SOAR för att förbättra effektiviteten för SOC-team och öka transparensen för chefer på alla nivåer,

Så här hanterar LogPoint 7 vanliga problem som företag står inför när det gäller säkerhetshantering idag.

Förbättrad kommunikation över hela organisationen

När företag överväger konsekvenserna av säkerhetsöverträdelser börjar chefer ställa den stora frågan: ”Vad gör vi om det händer oss?”  Svaret bör vara en snabb hotrespons med hög, mätbar effektivitet, informerad av omfattande hotanalys.

Men om ditt team – oavsett om det gäller chefer, SOC-team eller affärskritisk applikationspersonal – inte talar samma språk kan de inte kommunicera riskhanteringsmålen effektivt. Brist på tillgänglighet innebär att chefer inte korrekt kan bedöma statusen på deras IT-miljö och system.

Det är särskilt svårt att koppla samman punkterna mellan hotanalys och respons och riskhantering för företag. Hur kan chefer utveckla strategier för riskhantering om de inte har verktygen för att förstå dessa hot? Och ännu viktigare – hur kan de fatta rätt beslut när det gäller prioritering av motåtgärder?

Efter att ha beslutat om en åtgärd, behöver chefer också rätt verktyg för att utvärdera effektiviteten i organisationens respons på säkerhetshot. Har den varit effektiv när det gäller att hantera hotet idag och kommer dina team att vara bättre förberedda i framtiden?

Lösningen heter LogPoint 7 – en konvergerad SIEM-, UEBA- och SOAR-lösning som fungerar direkt med omfattande dataintegrationer. Genom att utnyttja SOAR i kombination med din SIEM-lösning får du en kraftfull lösning som ger effektivare och snabbare automatiserade responser på säkerhetshot.

Du vet att en SIEM-lösning samlar in loggar, definierar playbooks och ger dig ett meningsfullt sätt att hantera det du har sett. Och med LogPoints inbyggda SOAR-lösning minskar vi effektivt tiden att identifiera och reagera på ett phishing-meddelande från flera timmar till bara några minuter.

När LogPoint 7 är korrekt installerat kan du reagera snabbare på hot och betydligt mer strukturerat vilket gör dina säkerhetsresponser mer hanterbara och enklare att förmedla till alla intressenter.

SIEM+SOAR

SIEM + SOAR = kostnadseffektivitet

När företag mognar i utvecklingen kämpar de ofta med behovet av fler funktioner i ärendehanteringen. De behöver veta vem som är tilldelad varje uppgift och hur länge de ska sitta innan någon agerar på dem. Därmed måste de också ha tydliga parametrar definierade för hur kritiska deras incidentnivåer är.

Även om en SIEM-lösning kan varna dig för alla hotfulla aktiviteter som pågår internt eller externt – ger den dig inte nödvändigtvis de verktyg du behöver för att vidta åtgärder. Som ett resultat av detta väljer många företag att använda separata verktyg som SOAR för att automatisera motåtgärder.

Det som skiljer LogPoint från mängden är att vi erbjuder SOAR som en del av vår SIEM-lösning för att bättre kunna reagera på dessa hot. En SIEM- och SOAR-lösning är nödvändig eftersom den ger dig en uppsättning funktioner som ger struktur, repeterbarhet och skala för incidenthantering.

Genom att välja LogPoint 7 förbättrar du även effektiviteten i dina SOC-team. Effektivare team innebär minskade omkostnader och bättre kostnadsoptimering på lång sikt. I takt med att ditt företag växer kan du lita på att LogPoint kan växa med dig och hantera cyberhot utan att behöva anställa stora SOC-team som står i beredskap.

En enklare integrationsprocess från start

Idag finns det mängder av till synes nödvändiga verktyg på marknaden som påstår att de är nästa banbrytande SIEM-lösning. Men alla erbjuder inte samma tjänster som behövs för att skydda ditt företags data och integritet.

Och när det gäller att integrera dem i dina befintliga IT-system är det en mardröm – och det gör att dina SOC-team blir överarbetade och överväldigade under hela processen. LogPoint 7 är utformat för att lösa det problemet eftersom vår programvara enkelt kan integreras med din nuvarande konfiguration.

För företag som säkrar affärskritiska applikationer kan du också lita på att LogPoint enkelt kan integreras för full insyn i ditt SAP-system. Vår konvergerade SIEM-, SOAR- och UEBA-lösning fokuserar på att förbättra kvaliteten och enkelheten så att du inte fastnar i hanteringen av flera olika cybersäkerhetsverktyg varje dag. Dessutom ger LogPoint säkerhetsteam bättre möjlighet att reagera snabbt på potentiella hot och fokusera på det arbete som är viktigt.

Allt-i-ett-lösningen SIEM + SOAR för säkerhetsteam

Under de senaste åren har vi sett en ökning av förväntningarna på att SIEM ska anta ytterligare roller – bland annat från våra egna kunder. Många av de önskemål om funktioner som vi får för SIEM täcks av SOAR-funktionerna. Men eftersom företag anser att SOAR-lösningar är komplexa och utom räckhåll försöker de få in en del av den funktionaliteten i SIEM-lösningen som de redan har och vet hur de ska använda.

analytics

Självklart behöver säkerhetsmedvetna företag både SIEM och SOAR – och det är vad LogPoint 7 erbjuder våra kunder. Med LogPoint 7 har vi satt SOAR-kapacitet inom räckhåll för företag som tidigare inte varit beredda att använda SOAR. Genom att koppla samman våra SIEM- och SOAR-plattformar till en förintegrerad lösning banar LogPoint 7 väg för medelstora företag att utnyttja båda teknikerna och dra nytta av ett enhetligt användargränssnitt, färdiga playbooks, automatisering för att göra de tunga lyften och framför allt enkelhet.

När allt kommer omkring är din SIEM-lösning mer än bara en plats för att samla säkerhetshändelser. Det är också utgångspunkten för att integrera Threat Intelligence i åtgärdbara insikter och högeffektiv incidenthantering i ditt säkerhetsteam.

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint

Learn more about Logpoint

Book a demo
Customer cases
Customer reviews