I efterdyningarna av covid-19-pandemin har vi fått ett nytt sätt att arbeta: det har blivit känt som ”den moderna hybridarbetsplatsen”.

Pandemin har påverkat världen negativt förstås, men samtidigt har den här förändringen av våra vanliga rutiner också inneburit en unik möjlighet för oss att tänka nytt kring hur vi arbetar   i ett modernt företag. Viruset har brutit igenom kulturella och tekniska barriärer som tidigare förhindrade distansarbete och skapade en strukturförändring i arbetet och var vi arbetar.

Nedstängningar och separation från vänner, familj och kollegor har varit stressande, men distansarbete har också gett oss tid att kritiskt reflektera över ”ekorrhjulet” och hur vi vill organisera vårt arbete och vårt liv.

Kanske det mest intressanta av allt: arbetet har fortsatt under pandemin. I de flesta fall har både produktiviteten och balansen mellan arbete och fritid ökat. Det innebär i sin tur att effektiviteten och fördelarna med distansarbete ökar i framtiden.

Arbetet har fortsatt under pandemin. I de flesta fall har både produktiviteten och balansen mellan arbete och fritid ökat. Det innebär i sin tur att effektiviteten och fördelarna med distansarbete ökar i framtiden.

Utifrån detta har vi formulerat följande principer som ska fungera som en riktlinje för den pågående övergången till och åtagandet att vara en modern hybridarbetsplats som stöttar LogPointers i deras arbete på bästa möjliga sätt.

Vissa av dessa initiativ är redan igång, några har påbörjats och andra kommer att genomföras inom den närmaste framtiden.

Principer för den moderna hybridarbetsplatsen

På en modern arbetsplats kan man inte förvänta sig att medarbetarna sitter vid sina skrivbord hela dagen, varje dag. 9-5-modellen är hopplöst föråldrad och fungerar inte för alla anställda, kunder eller slutresultatet.

I stället kräver den moderna hybridarbetsplatsen tydliga principer för ledarskap, ansvarstagande och miljö. Den kräver också ett djupare engagemang för dessa principer från både anställda, chefer och företag.

Den moderna hybridarbetsplatsen är en kultur. Därför måste dessa arbetsprinciper vara förankrade i våra kärnvärden och användas i vår verksamhet.

Autonomi och ansvarstagande

Vi på LogPoint anställer talangfulla, passionerade och ambitiösa personer som är kompetenta ,kan lösa sina arbetsuppgifter och som är stolta över att leverera sitt bästa. Vi litar därför på att de kan planera och utföra sitt arbete på ett mer effektivt sätt, men alltid med en känsla av ansvar gentemot sina kollegor och andra intressenter.

Alla är vi olika och på LogPoint hyllar vi inte bara mångfald utan vill även lyfta fram en flexibel arbetsmiljö där denna mångfald kan blomstra. Kompetenta människor vet hur och när de presterar som bäst. Alla är olika och vi tror inte på att ”one size fits all”.

Alla anställda på LogPoint kan i samråd med sin chef planera sina arbetstider och sin arbetsplats på ett sätt som hjälper dem att göra sitt bästa om det fungerar det gäller samarbete, teamwork och deadlines.

LogPoint litar i grund och botten på att våra medarbetare kommer att göra sitt jobb på bästa möjliga sätt och därför vill ge dem flexibiliteten att göra det.

Detta fokus på arbetsuppgifter snarare än på arbetstimmar innebär att alla anställda på LogPoint kan i samråd med sin chef planera sina arbetstider och sin arbetsplats på ett sätt som hjälper dem att göra sitt bästa. Det måste givetvis också fungera vad gäller  samarbete, teamwork och deadlines.

Kommunikation och ledarskap

Vissa typer av ledarskap är teknikbaserade, exempelvis Learning Management Systems, och det här är fortfarande mer lämpat för kontorsbaserat arbete. Det omfattar bland annat coachning, rådgivning,feedback, bygga upp relationer till kunder och kollegor, få in nya medarbetare i företaget, förhandla och fatta kritiska beslut, undervisning och utbildning samt arbete som gynnas av samarbete, såsom innovation, problemlösning och kreativitet.

Engagemanget för en flexibel arbetsmiljö som stöttar individens och teamets prestationer och välbefinnande kräver tydlig kommunikation mellan kollegor och konsekvent ledarskap från chefer.

 • På LogPoint är alla människor lika och vi tror inte på stela hierarkier. Vi uppmuntrar kreativitet och innovation i problemlösning och stödjer en öppen och respektfull dialog där alla medarbetares åsikter uppskattas. Bara på det här sättet kan vi fortsätta att utmärka oss, både inom och utanför LogPoint.
 • Chefer arbetar nära sina medarbetare och kommer överens om flexibla arbetssätt direkt med dem. Detta kräver dock att cheferna är snabba att upptäcka alla tecken på överarbete: Medarbetarna förväntas inte vara permanent ”online” utan arbeta på ett sätt som speglar deras ambitioner och arbetsuppgifter.

På LogPoint är alla människor lika och vi tror inte på stela hierarkier. Vi uppmuntrar kreativitet och innovation i problemlösning och stödjer en öppen och respektfull dialog där alla medarbetares åsikter uppskattas. Bara på det här sättet kan vi fortsätta att utmärka oss, både inom och utanför LogPoint.

 • På samma sätt kräver denna flexibilitet att medarbetarna kan styra sig själva. LogPointers ansvarar,(i samarbete med sin chef och sina kollegor, för att planera sina arbetsuppgifter och kommunicera deadlines tydligt till intressenter och göra sitt bästa för att slutföra dem i tid och med önskad kvalitet.
 • För att stötta den pågående dialogen kring arbetsuppgifter, arbetsbelastning och välbefinnande har alla chefer regelbundna samtal med alla direktrapporterande medarbetare. Här följer vi också upp individuella planer för kontinuerlig personlig och professionell utveckling.
 • Teamcheferna håller regelbundna möten för att säkerställa att målen är anpassade och att det finns en laganda och känsla av tillhörighet i teamet. Av samma skäl bör även sociala teamaktiviteter planeras med jämna mellanrum.
 • Chefer är snabba och konsekventa när det gäller att stoppa beteenden som inte överensstämmer med LogPoints värderingar och beteende gentemot kollegor. Det kan finnas kollegor som undviker att gå till jobbet om det finns olösta problem med en kollega eller inom ett team. Chefer måste säkerställa ett förtroendefullt, konfidentiellt utrymme där sådana frågor kan tas upp och visa medarbetarna att de hanteras omedelbart och på lämpligt sätt.
 • För att säkerställa kontinuerlig och anonym feedback med efterföljande åtgärdsplaner, implementerar LogPoint det som krävs för att uppnå konstant feedback och engagera medarbetarna kontinuerligt.

Fysisk och psykologisk miljö

Om det inte längre känns rimligt att kräva att LogPointers är på kontoret hela dagen varje dag, innebär det att vi måste investera i att skapa en fysisk och psykologisk kontorsmiljö där människor tillbringar sin tid för att de vill, inte för att de måste.

 • LogPoint har därför skapat rollenPeople Experience Specialist: det här som innebär att man förbättrar de anställdas fysiska och psykiska välbefinnande. People Experience Specialist is ansvarar för att skapa sociala aktiviteter, evenemang och andra riktlinjer för anställda för ”livet på LogPoint”.
 • LogPoint arbetar kontinuerligt med att skapa ett kontorsutrymme där man vill vara. Detta inkluderar bra kontors- och IT-lösningar, ljusa miljöer med ett lämpligt arbetsflöde och alternativ för olika typer av arbete (soffor, tysta rum, stå-skrivbord/rörliga mötesrum etc.). Vi arbetar för att utforma våra kontorsytor så att de matchar principerna för hybridarbetsplatsen och samtidigt stöttar din utveckling.
 • Alla ansvarar för att säkerställa effektiva och produktiva möten med en respektfull uppförandekod, så att alla får uppleva att interaktion med kollegor är givande och värdefullt. Det innebär också att vi respekterar mötesrummens bokningar, börjar och slutar i tid, har en tydlig agenda, kommer förberedda och lämnar mötesrummen rena och fräscha.
 • Vissa delar av den dagliga arbetsmiljön kanske känns triviala eftersom de har varit en del av vårt arbetsliv i många år, men de är extremt viktiga: vi erbjuder alla medarbetare hälsosamma lunch- och mellanmålsalternativ, inklusive drycker. Dessutom erbjuder vi effektiva och säkra IT-lösningar för hemarbete till alla medarbetare och sjukvårdsförsäkringar.
 • Sist men inte minst: vi på LogPoint är bra på att fira! Oavsett om det är en liten eller stor prestation anser vi att det är värt att fira. Inte bara kommersiella framgångar, utan också att visa uppskattning av exempelvis kollegor som har varit bra ambassadörer för LogPoints värderingar. Självklart kommer vi att fortsätta göra det.

Hybrid Workplace är här för att stanna och i vår strävan att erbjuda varje LogPointer det mest tillfredsställande arbetslivet, gör i allt vi kan för att anpassa oss till denna verklighet eftersom vi tror att det är helt rätt sak.

Det här är en ny resa: en resa som LogPoint och företagets ledning är engagerade i och jag hoppas att ni hör av er om ni har synpunkter på hur vi gör LogPoint till den bästa möjliga arbetsplatsen.

Köpenhamn
21 september 2021
/Jesper

Hybrid Workplace är här för att stanna och i vår strävan att erbjuda varje LogPointer det mest tillfredsställande arbetslivet, gör i allt vi kan för att anpassa oss till denna verklighet eftersom vi tror att det är helt rätt sak.

Learn more about Logpoint

Book a demo
Customer cases
Customer reviews