Varje användare, enhet eller system i ett nätverk lämnar ett virtuellt spår av säkerhetsinformation efter sig. Detta kallas loggdata. SIEM-produkter är utformade för att använda loggdata för att hjälpa analytiker identifiera hot i realtid, undersöka intrång och generera insikter i attacker och händelser. En SIEM-lösning samlar in, klassificerar, identifierar, korrelerar och analyserar säkerhetsinformation på ett ställe. Detta gör det enklare för cybersäkerhetsteam att övervaka och felsöka IT-infrastrukturen i realtid. Utan en SIEM-lösning står cybersäkerhetsanalytiker inför den omöjliga uppgiften att gå igenom miljontals icke-jämförbara och isolerade data. SIEM-produkter förbättrar effektiviteten och precisionen vid identifiering och åtgärder mot hot.

Det som kännetecknar en förstklassig SIEM-produkt

En bra SIEM-lösning kännetecknas av fyra grundläggande egenskaper:

  1. Den samlar in och analyserar data från alla källor i realtid

Dagens organisationer genererar och konsumerar mer data än någonsin tidigare. För att hålla jämna steg med denna snabba informationsökning måste SIEM-verktyg kunna ta emot data från alla källor – inklusive loggdata i molnet och lokalt – för att effektivt övervaka, upptäcka och reagera på potentiella hot. Moderna SIEM-produkter har inte bara förmågan att ta emot och analysera mer data – de blir ännu bättre av det. Ju mer data en organisation kan förse SIEM-lösningen med, desto bättre insyn får analytikerna i aktiviteterna. Detta gör dem mer effektiva när det gäller att identifiera och reagera på hot.

  1. Den använder maskininlärning för att lägga till sammanhang och situationsmedvetenhet för att öka effektiviteten

Dagens attacker blir allt mer sofistikerade och organisationer behöver verktyg som är minst lika sofistikerade. Angripare förlitar sig ofta på komprometterade inloggningsuppgifter eller övertalar användare att vidta åtgärder som skadar den egna organisationens verksamhet. För att identifiera dessa typer av attacker snabbare och mer exakt bör SIEM-verktyg vara utrustade med maskininlärning för att övervaka misstänkt beteende. Med UEBA (User and Entity Behavior Analytics) ökar organisationer SIEM-systemets förmåga att spåra och identifiera hot dramatiskt. Dessutom eliminerar UEBA falska positiver. Därför har analytiker större situationsmedvetenhet före, under och efter att ett hot förekommer. Färre falska positiver innebär att analytikerna kan arbeta effektivare och spendera sin tid på faktiska hot som kommer att påverka verksamheten.

  1. Den flexibla och skalbara arkitekturen förbättrar time-to-value

Äldre SIEM-lösningar kan inte ens jämföras med dagens toppmoderna lösningar. Mängden data som både genereras och samlas in av organisationer har ökat kraftigt på senare år. Det innebär att organisationer behöver big data-arkitekturer som är flexibla och skalbara för att kunna anpassa sig och växa med verksamheten. Med förmågan att hantera stora och komplexa implementeringar kan företag driftsätta dagens moderna SIEM-lösningar i fysiska eller virtuella miljöer, lokalt eller i molnet. Vissa SIEM-lösningar kan implementeras mycket snabbt och behöver endast minimalt underhåll av resurser. Tack vare detta kan värdet av en SIEM-lösning realiseras inom några dagar.

  1. Lösningen har förutsägbar licensiering och prissättning

SIEM-prismodeller som baseras på dataanvändning är föråldrade. Datavolymerna ökar ständigt och organisationer ska inte behöva straffas när de vill övervaka mer data. Moderna SIEM-prismodeller bör istället baseras på antalet enheter som skickar loggar eller det totala antalet entiteter. Med en förutsägbar prismodell behöver företag inte oroa sig över att dataanvändning ökar kostnaderna. Istället kan de fokusera på att skala upp verksamheten för framtida affärsbehov. Företag bör också ta hänsyn till den totala ägandekostnaden. När SIEM-lösningen behöver skalas upp kräver vissa leverantörer extrakostnader för att öka maskinvarukapaciteten eller antalet anställda som har åtkomst till SIEM-lösningen.

Implementering av SIEM-lösningen

När det är dags att implementera SIEM-lösningen finns det flera aspekter att ta hänsyn till:

Definition av installationens omfattning

Vid val av SIEM-produkt bör företag överväga att hålla en workshop, antingen internt eller tillsammans med en SIEM-partner. Detta hjälper till att definiera och komma överens om projektets omfattning och tidsplan. För att definiera installationens omfattning måste företaget identifiera – och framför allt prioritera – en initial lista över användningsfall för att fastställa nödvändiga loggkällor. Dessutom är det viktigt att komma överens om en tidsplan för driftsättning för att säkerställa att SIEM-lösningen ligger i linje med verksamhetens övergripande mål.

Fastställ prioriterade datakällor

När teamet har kommit överens om den ideala projektomfattningen kan de identifiera de loggkällor som behövs för att uppfylla de valda användningsfallen. Exempelvis fungerar brandväggar, intrångsskyddssystem och antivirusprogram som primära datakällor för SIEM-lösningen. Men det finns även många fler datakällor. Det är viktigt att företag prioriterar datakällor och väljer en SIEM-leverantör som har stöd för alla applikationer som verksamheten använder. Detta säkerställer effektivast möjligt skydd.

Tips: Läs mer i vårt blogginlägg om hur du dimensionerar din SIEM-lösning

Identifiera högprioriterade händelser och larm

När det gäller att skydda en organisation mot både insiderhot och externa hot har IT- och säkerhetsteam ofta en ständigt växande lista över säkerhetshändelser som de behöver analysera och agera utifrån. SIEM-lösningar kan bryta igenom bruset och hjälpa analytiker att fokusera på de mest kritiska händelse- och larmdata. Företag måste först identifiera sina högprioriterade händelser och vilka applikationer och enheter som är associerade med händelserna. Teamen kan sedan använda SIEM-lösningen för att identifiera händelserna som är mest skadliga för verksamheten. Därefter vet de var de ska gräva djupare .

Fastställa nyckeltal för framgång

En framgångsrik SIEM-lösning och implementering har direkt anknytning till verksamhetsmålen. Det är viktigt att nyckeltalen för framgång fastställs före driftsättning för att säkerställa maximal avkastning på investeringen. Många företag har mätvärden som är knutna till att minska informationsstölder eller förbättra identifieringen av potentiella intrång eller infektioner. Men det även många fler. Det är viktigt att företag fastställer vad framgång innebär för dem och hur SIEM-lösningen kan användas för att lyckas nå målet.

Framtiden för SIEM-produkter

SIEM-marknaden utvecklas ständigt och tar fram nya funktioner, såsom de relativt nyligen implementerade framstegen inom UEBA och incidenthantering. Även om nya funktioner alltid är välkomna för att öka effektiviteten och hjälpa ta itu med kompetensbristen inom cybersäkerhet, bör företag välja den SIEM-lösning som uppfyller deras behov. Företag måste säkerställa att de skickar alla nödvändiga loggar till sin SIEM-lösning. På så sätt kan de slippa döda vinklar i sina analysfunktioner.

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint

Learn more about Logpoint

Book a demo
Customer cases
Customer reviews