Moderna företag har blivit beroende av dataanalys, särskilt inom cybersäkerhet, IT-drift och efterlevnad. Logganalys är grunden för de flesta analyser för att skapa rapporter, dashboards och larm som förbättrar verksamheten. Data kan registreras och loggas från i princip allt. För att förstå den växande datavolymen använder många företag en centraliserad SIEM-lösning och lägger till beteendeanalys för effektivare logganalys. Logganalys hjälper organisationer att få insikt i sina loggar. Genom att korrelera loggar från olika applikationer kan företag få insikt i vad som händer i infrastrukturen. 

Vad är logganalys och varför är det viktigt?

Logganalys handlar om att granska och förstå datorgenererade händelseregister för att effektivt driva den datadrivna verksamheten. Loggar genereras av alla moderna enheter eller applikationer, inklusive IoT-enheter, servrar, nätverksenheter och operativsystem. Loggen beskriver aktiviteterna som sker inom systemet. Loggar kan skickas till en insamlingsenhet före centraliserad logganalys för att förbättra analysens noggrannhet och prestanda. Att utföra logganalys med hjälp av en SIEM-lösning (Security Information and Event Management) gör det enklare för säkerhetsanalytiker att granska och tolka vad som händer i nätverket och få användbara insikter.

Med en alltmer diversifierad IT-infrastruktur som har en mängd olika applikationer i molnet, lokalt, virtuellt och mer, finns data ofta i en mängd oförutsägbara format. För att frigöra de kraftfulla affärs- och verksamhetsinsikterna i datamängden blir centraliserade logganalyser allt viktigare. Logganalys hjälper till med en mängd olika användningsfall. Bland annat genom att diagnostisera problem, identifiera säkerhetshot, bedrägerier och hjälpa till att uppfylla datalagar.

Fördelarna med att använda logganalysverktyg 

De tre främsta fördelarna med logganalys:

  1. Mer robust cybersäkerhetsgrad: Det är viktigare än någonsin att upprätthålla starka säkerhetsrutiner för att kunna identifiera hot och undvika överträdelser som leder till skador, till exempel ekonomiska förluster. Logganalys spelar en viktig roll när det gäller att upptäcka och reagera på hot. Det är också grunden för effektiv hotjakt och incidenthantering. SIEM-lösningar ger omedelbar medvetenhet om säkerhetsincidenter och gör det möjligt för cybersäkerhetsteam att reagera mer effektivt. 
  2. Effektivare IT-drift: Hela företaget förlitar sig på IT-resurser för verksamhetskritiska processer, uppgifter och informationsdelning. Med logganalysverktyg kan företag upptäcka kritiska systemfel och trender och agera därefter. Administratörer får ett proaktivt verktyg för felsökning och kan förhindra störningar och driftstopp. Logganalys ger också insikter för att optimera aktuella processer och arbetsflöden – ofta en stor drivkraft för avkastning på SIEM-lösningar. 
  3. Bevis på efterlevnad: Det kan vara både dyrt och komplicerat att uppfylla efterlevnadskrav. Företag måste i allt större utsträckning följa säkerhetsstandarder och bestämmelser som HIPAA, GDPR och PCI DSS. Med en SIEM-lösning kan du kontinuerligt övervaka om du uppfyller riktlinjerna och tillhandahålla bevis till revisorer. 

Hur man utför logganalys

Logganalys kan vara snabbt att konfigurera beroende på vilken lösning du använder och implementeringens omfattning. Generellt sett bör det vara en enkel process att göra det möjligt för team att få användbara insikter från loggar. 

Här är några steg och överväganden som ska klargöras vid implementering av en SIEM-lösning:

Samla in och normalisera:

En insamlingsenhet samlar in loggar från hela infrastrukturen för att hämta nödvändiga data för dina användningsfall. SIEM-lösningen bör konvertera, dvs. normalisera, loggfiler till samma format för att möjliggöra effektiv korrelation och göra det mycket enklare att lära sig skapa frågesatser. Ett ”gemensamt språk” för alla applikationer inom SIEM-lösningen  gör det också enklare att tillämpa avancerad maskininlärning, som exempelvis beteendeanalys. 

Centralisera:

Alla loggar bör centraliseras på en och samma plattform för att effektivisera analys, sökning och undersökningar. Var noga med att inte utelämna kritiska system för att undvika att missa loggar med viktig information vid undersökning av eventuella intrång.

Sök och analysera:

SIEM-lösningar kräver användbara analystekniker, inklusive korrelation, mönsterigenkänning, enkel hantering av frågesatser, databerikning och klassificering. Moderna lösningar vägleder också analytikern om vad man ska leta efter. Dessutom tar UEBA (User and Entity Behavior Analytics)) bort mycket av det manuella gissningsarbetet från logganalys eftersom det använder maskininlärning för att automatiskt upptäcka vilka entiteter som är misstänkta och bör undersökas ytterligare.

Övervaka och larma:

Att implementera automatiserad övervakning av incidenter och händelser i nätverket i realtid är kärnan i logganalys. Vanligtvis är larm regelbaserade, vilket innebär att de löser ut baserat på villkor och tröskelvärden som har fastställts av analytikerteamet. Ett effektivt SIEM-system erbjuder en mängd färdigpaketerade korrelationsregler och andra användningsfall och vägleder analytikern i vad man ska leta efter. I takt med att datavolymerna ökar kan regelbaserade larm leda till falska positiver som kan överbelasta analytiker och orsaka larmtrötthet. Maskininlärningslösningar som UEBA kan hjälpa till att motverka larmtrötthet och bör övervägas av mogna organisationer att bli mer effektiva med sina säkerhetsresurser.

Rapporter och dashboard:

Effektivisering av rapporter och dashboards för att visualisera användningsfall är nyckeln till effektiv logganalys. Återigen tillhandahåller många leverantörer detta direkt, vilket hjälper analytikerna identifiera vad de ska söka efter. Rapporter och dashboards ska vara enkla att anpassa, baserat på organisationens specifika krav.

Hur man väljer den bästa lösningen för logganalys

Det finns ett flertal logganalys- och SIEM-lösningar på marknaden, men det är viktigt att fundera över exakt vilken som passar din organisation och dina aktuella och framtida behov. 

Här är några saker att tänka på:

  1. Bygga ett affärsfall: Lösningen bör passa din organisation. Oavsett om det handlar om att förbättra säkerhetsanalyser, stabilisera IT-driften eller uppfylla efterlevnadsbestämmelser bör det vara tydligt vad du vill uppnå. Att skapa ett begränsat antal användningsfall är en utmärkt utgångspunkt. Du kan alltid lägga till fler när implementeringen är klar. 
  2. Begränsad budget eller resursbegränsningar: Vissa lösningar är licensierade baserat på datavolym eller andra svårhanterade parametrar. Välj en lösning som ger en förutsägbar ägandekostnad. Anta att du har begränsade resurser för implementeringen. I så fall är det klokt att fokusera på leverantörer som erbjuder många färdigpaketerade användningsfall för att snabbare time-to-value och begränsa resursintensiteten för hantering av lösningen. 
  3. Utöka analysfunktioner utöver logghantering: Vissa lösningar kan snabbt bli för enkla för mogna organisationer. Med en lösning som enkelt kan byggas ut med avancerad maskininlärning – exempelvis UEBA – undviker man datasiloer och kan omedelbart tillföra värde till organisationen.
  4. Redo att skala upp: Effektiv och skalbar lagring, snabb sökning och flexibel visualisering kan öka lösningens värde avsevärt. Genom att anpassa analysresultaten beroende på var organisationen befinner sig på sin tillväxtresa kan du begränsa växande problem och vid behov utöka säkerhetsanalyserna.

SIEM kontra logghantering

Även om flera lösningar kan uppfylla enkla krav på loggningsanalys är det ofta värt att utvärdera vilken lösning som är rätt för din organisation. Enkelt uttryckt är SIEM-lösningar kärnan i säkerhetsanalyser och kan utföra avancerad dataanalys där logganalysverktyg primärt är utformade för att samla in data. Om du behöver en lösning för att hantera säkerheten i en stor eller mångskiftande IT-infrastruktur är en SIEM-lösning ofta det bästa valet. SIEM innebär automatisering, hotanalys i realtid och avancerade funktioner för maskininlärning som vanligtvis inte finns tillgängliga i ett logghanteringsverktyg.

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint

Learn more about Logpoint

Book a demo
Customer cases
Customer reviews