Precis som du skyddar ditt hem genom att låsa din dörr så bör du anamma förfaringssättet och skydda både ditt nätverk och dator med adekvat cybersäkerhet/IT-säkerhet. Upptäck varför IT-säkerhet är så viktigt och vilka typer av hot som en fungerande cybersäkerhetslösning kan skydda dig mot.

Vad är är cybersäkerhet?

Cybersäkerhet har som mål att skydda system som ständigt ligger uppkopplad till internet från olika typer av hot inom den gigantiska cyberrymden. Det handlar om att skydda programvara, data och maskinvara samt förebygga möjligheten att cyberbrottslingar får tillgång till ditt nätverk.

Cybersäkerhet och dess beståndsdelar

Den bästa säkerhetslösningen kommer att vara allomfattande och omfatta:

 • Applikationssäkerhet
 • Säkerhet i molnet
 • Datasäkerhet
 • Slutpunktssäkerhet
 • Identitetshantering
 • Infrastruktur och databassäkerhet
 • Mobil säkerhet
 • Nätverkssäkerhet
 • Driftsäkerhet

Det bör också omfatta katastrofåterställning eller planering av kontinuitet i verksamheten. Det hela behöver beskrivas hur organisationen kommer att återhämta sig från eventuella cyberattacker i framtiden samt inrätta förebyggande metoder, såsom att utbilda sina medarbetare.

Vikten av IT-säkerhet – Varför är det så viktigt?

Vikten av cybersäkerhet handlar om viljan att hålla information, data och enheter privata och säkra. I dagens moderna samhälle så tenderar individer att lagra stora mängder av data på datorer och andra internetanslutna enheter. Mycket av innehåller är känsligt, där betydande mängd utgörs av exempelvis lösenord eller finansiella data.

Om en angripare skulle få tillgång till dessa data så kan de komma att orsaka en rad problem. De kan exempelvis välja att dela med sig känslig information, använda lösenord för att stjäla finansiella medel eller till och med ändra data så att det gynnar de på ett visst sätt.

Företag behöver inrätta en adekvat nivå cybersäkerhet för att hålla sina data, finanser och immateriella rättigheter säkra. Individer behöver adekvat cybersäkerhet av snarlika skäl, även om immateriella rättigheter utgör en mindre betydande faktor där risken återspeglas framförallt i det faktum att man riskera tappa viktiga filer, såsom familjefoton och dylikt. När det gäller offentliga tjänster eller statliga organisationer så bidrar cybersäkerhet till att säkerställa att samhället kan fortsätta att förlita sig på sina tjänster. Till exempel, om en cyberattack riktas mot ett kraftverk så kan det leda till att en hel stad blir utan ström. Å andra sidan, om den istället riktar sig mot en bank så kan angriparen få möjligheten att stjäla finansiella tillgångar från hundratusentals människor.

Fördelar med IT-säkerhet

Genom att implementera adekvata säkerhetslösningar så kan organisationer och privatpersoner skydda sig mot en stor del av de olika hot som florerar på nätet idag. De vanligaste och i särklass med förekommande beskrivs nedan. Med adekvat IT-säkerhet så behöver organisationer inte oroa sig för att obehöriga användare ska komma åt deras nätverk eller data. Det hjälper dem att skydda både sina slutanvändare och sina medarbetare. Även i sällsynta fall där säkerheten misslyckas med att förhindra en attack eller så kommer adekvata åtgärder att avsevärt påskynda och effektivisera det återhämtningstiden. Dessutom företag kommer ofta notera att kunder och utvecklare är mer säker på produkter som har starka cybersäkerhetslösningar på plats.

Typer av cybersäkerhetshot

Idag så förekommer det ett dussintals olika typer av cybersäkerhetshot, men följande är några av de mest vanligaste:

DDoS-attack

En DDoS eller Distributed Denial of Service Attack initieras i form av att angripare skickar en stor mängd överflödig trafik med syfte att överbelasta ett nätverk eller dess servrar. Detta förhindrar att nätverket hanterar legitima anrop och gör hela systemet oanvändbart. I många fall så kan det helt och hållet lamslå hela organisationen

Malware (Skadlig programvara)

Malware är ett brett begrepp och kan omfatta datorvirus, spionprogram, trojanska hästar, maskar och alla andra program samt filer som kan komma att skada datorn. Skadlig programvara sprids vanligen genom nedladdningar som verkar legitima eller bilagor i e-postmeddelanden.

Inom kategorin skadlig kod så återfinns flera typer av cybersäkerhetshot:

 • Adware är en form av programvara som sprider skadlig kod.
 • Botnets utgörs av datorer som infekterats med skadlig kod där fokus ligger på att bilda ett nätverk som cyberbrottslingar använder att initiera större attacker.
 • Ransomware låser åtkomsten till dina filer och kräver att man betalar in en fördefinierad summa för att filerna inte ska förbli låsta för alltid.
 • Spionprogram registrerar en användares åtgärder, till exempel när det kommer till att samla in kreditkortsinformation.
 • Trojaner är i grunden malware men förklädda för att verka som en legitim form av programvara. Efter att ha laddats upp samlar de in dessa data eller orsakar andra former av skada
 • Virus är självreplikerande. De fäster sig till en fil för att sedan spridas genom datorns system.

Man-in-the-middle attack

Denna typ av angrepp ter sig i from av att cyberkriminella avlyssnar samtal eller dataöverföringar mellan flera personer. Ett exempel på denna typ av attack är när användare använder sig av okrypterade Wi-Fi-nätverk där angriparen får tillgång till alla data som skickas och tas emot av användaren och den okrypterade nätverket.

Phishing

Denna typ av attack ter sig i form av att angripare skickar falska e-postmeddelanden från till synes legitima källor vilket sedan ger de åtkomst till känsliga uppgifter i form av kreditkortsuppgifter eller lösenord.

Social engineering

Den här typen av angrepp lurar användarna att bryta sina fördefinierade säkerhetsprocedurer genom att använda sig av noga inövade mänskliga interaktioner. Cyberbrottslingar kombinerar ofta social engineering med andra metoder, till exempel nätfiske, för att öka chansen till att att offret klickar på en maliciös länk eller laddar ner en infekterad fil.

SQL Injection

SQL står för Structured Query Language. En SQL-injektion syftar till att utföra åtgärder på data i en databas med syftet att antingen modifiera eller stjäla den. Det handlar om att exekvera skadlig kod via SQL-satser varav dra nytta av sårbarheterna hos applikationen i fråga.

Utmaningar vid IT-säkerhet

Det evalverar hela tiden

Den kanske största utmaningen med IT-säkerhet är den kontinuerliga tillväxten inom teknik, något som för varje given stund ger angripare åtkomst till en ständig växande lista över potentiella möjligheter som de kan använda sig av för att exekvera sina attacker.

För att göra det hela ännu mer utmanande så utvecklar angripare ständigt nya metoder för att genomföra sina attacker. Resultatet blir att experter och yrkeskunniga ständigt arbeta på att skapa nya lösningar för att stänga potentiella sårbarheter som angripare kan utnyttja för att kontinuerligt utföra en attack. Som sådan utvecklas cybersäkerheten således för varje given stund.

Det hela tenderar att vara otroligt utmanande för organisationer eftersom de pressas helat tiden att hålla sig a la jour med den ständigt föränderliga karaktären av cybersäkerhet, något som i längden kan bli extremt kostsamt eftersom det hela kräver ständig uppmärksamhet på säkerhetsfältet samt regelbundna uppdateringar.

Datamängden

En annan stor utmaning när det kommer till IT-säkerhet är den mängd data som de flesta organisationer förfogar över. Ju mer data, desto mer attraktivt blir ett visst mål för angriparna. Detta blir särskilt påtagligt när dessa data innehåller stora mängder av känslig information.
Detta medför inte bara risker för de personer vars data lagras av organisationen att informationen i fråga blir stulen, utan det utsätter även organisationen själv för potentiella juridiska påföljder om det visas att informationen i fråga erhållits på grund av vårdslöshet.

Behovet av utbildning och

Ännu en utmaning ligger i det faktum att det är omöjligt att enbart förlita sig på programvara när det kommer till cybersäkerhet utan man måste även betrakta andra vinklar där framförallt användarutbildning sticker ut. Anställda på ett företag måste förstå vilka av deras åtgärder kan vara både riskfyllda och rent av farliga. Såsom att öppna länkar från okända e-postavsändare eller oavsiktligt ladda ner malware på sina smarttelefoner. Detta kräver gedigen utbildning samt frigöring från medarbetarnas vanliga arbetsuppgifter för att man ska kunna uppnå adekvat nivå av cybersäkerhet.

Avsaknad av cybersäkerhetsproffs

Utöver alla andra utmaningar så råder det för närvarande brist på IT-säkerhetskunniga. Vissa beräkningar visar att det finns så många som två miljoner IT-säkerhetsrelaterade vakanser lediga runt om i världen. Denna utmaning är något som man försöker övervinna genom maskininlärning och andra tekniska framsteg.

LogPoint som en cybersäkerhetslösning

Att hantera cybersäkerhet internt kan vara otroligt överväldigande och upplevas som en ständig uppförsbacke. SIEM-lösningen från LogPoint erbjuder en holistisk cybersäkerhetslösning med proaktiv övervakning av cybersäkerhet. Med ett adekvat säkerhetssystem på plats så kan organisationer fokusera helt och hållet på sin kärnverksamhet.

Kontakta LogPoint

Kontakta oss och ta reda på varför ledande varumärken väljer LogPoint:

Kom i kontakt med oss

Learn more about Logpoint

Book a demo
Customer cases
Customer reviews