Topp brukssaker
for sikkerhet
operasjoner

Top Use Cases

Compliance og Forensic etterforskning

Med antall brudd på tvers av bransjer som stadig øker, erkjenner organisasjoner endelig viktigheten av tilstrekkelig IT-sikkerhet og vurderer deres nåværende forsvarsstrategi.

Disse typer sikkerhetshendelser bringer ikke bare omdømme i fare, men er også kostbare. Gjennomsnittlig kostnad for et datainnbrudd er nær $ 4 millioner eller enda høyere i sensitive næringer som helsetjenester eller økonomi (Kilde: Ponemon Institute’s 2018 Cost Of Data Breach Global Analysis). I tillegg til kostnadene knyttet til datainnbruddet, må organisasjoner ofte også møte ulike advokatkostnader og kostnadene knyttet til å gjenopprette selskapets omdømme.

Samtidig blir regulatorisk compliance modulene stadig mer komplekse og krevende når det gjelder deteksjon, rapportering og revisjon av brudd. Det er også viktig å huske på at det å oppfylle forskrifter som GDPR eller PCI DSS kreves like mye fra store, mellomstore og små bedrifter som fra statlige, finansielle og offentlige institusjoner. Med andre ord, hvis du leser dette, er sjansen stor for at du også for øyeblikket vurderer prosedyrene dine på nytt. La oss hjelpe deg.

I lang tid har SIEM vært – og forblir – et uvurderlig verktøy for revisjon og rapportering av compliance, spesielt når det er tvister som involverer digitalt lagrede data og potensiell svindel. Logpoints SIEM-løsning gir compliance for alle viktige reguleringsdomener som PCI DSS, SOX, HIPAA, GDPR og mange flere. Videre støtter Logpoints SIEM-løsning også rettsmedisinsk analyse og etterforskning, noe som gjør det enkelt å presentere bevis for compliance og fastslegge årsaken til bruddene, noe som forbedrer den generelle sikkerhetsstillingen.