Priser

Pris er viktig. SIEM, UEBA, SOAR-prismodeller basert på datavolum er utdatert. Datamengden din vil bare fortsette å vokse, og det skal du ikke straffes for.

Med LogPoint får du:

Cost management icon

Lisensiering basert på antall enheter som sender data, ikke på volumet av data eller hendelser per sekund.

LogPoint Scalability

Med LogPoint forsvinner bekymringer om datagrenser umiddelbart, slik at du kan skalere for fremtidige behov på en forutsigbar måte og få full dekning av infrastrukturen.

Applications

Tilgang til over 400 applikasjoner, ubegrenset antall brukere, full tilgang til vårt innsiktsfulle fellesskap med mer

LogPoint Pricing Image

Regn enkelt ut GB per dag og EPS slik at du kan dimensjonere implementeringen

Prøv SIEM-kalkulator vår

Få full forutsigbarhet på dine totale eierkostnader:

Markedspris på SIEM

Pris er viktig. SIEM-prismodeller basert på datavolum er utdatert. Datamengden din vil bare fortsette å vokse, og det skal du ikke straffes for.

Cost management icon

Lisensiering basert på antall enheter som sender data, ikke på volumet av data eller hendelser per sekund.

LogPoint Scalability

Med LogPoint forsvinner bekymringer om datagrenser umiddelbart, slik at du kan skalere for fremtidige behov på en forutsigbar måte og få full dekning av infrastrukturen.

Machine Learning ML Icon

Tilgang til over 400 applikasjoner, ubegrenset antall brukere, full tilgang til vårt innsiktsfulle fellesskap med mer

LogPoint Pricing Image

Regn enkelt ut GB per dag og EPS slik at du kan dimensjonere implementeringen

Prøv SIEM-kalkulator vår

Stolt på av mer enn 1000 bedrifter