Cybersikkerhet for kritisk infrastruktur

Kritiske infrastrukturløsninger og industrielle systemer bruker ofte ”off-the-shelf” nettkobling programvare, som er svært utsatt for cybertrusler. Imidlertid kan sikkerhetsmekanismer for å beskytte infrastrukturen ikke forstyrre kritiske operasjoner som samfunnene våre er avhengige av. Resultatet: En perfekt storm av utfordringer for å håndtere kritisk infrastruktur cybersikkerhet.

Trusselen mot kritisk infrastruktur Tilsynskontroll og datainnsamling (SCADA) og industrielle kontrollsystemer (ICS) er hjørnesteins kritiske infrastrukturløsninger. SCADA-nettverk ble designet for å levere robust ytelse, pålitelighet, fleksibilitet og sikkerhet for distribuert kontroll, med mindre oppmerksomhet til kritisk infrastruktur cybersikkerhet. SCADA-nettverk er sårbare for avbrudd i tjenesten, omdirigering av prosesser eller manipulering av operative data. Et dataangrep kan føre til bekymringer for offentlig sikkerhet eller alvorlige forstyrrelser av den kritiske infrastrukturen til en nasjon eller bedrift. I kritiske infrastrukturløsninger, spesielt energisektoren, er det rapportert om økte forekomster av avanserte vedvarende trusler (APT). For å legge til problemet, er det vanskelig å oppdage et kompromiss. Hackere kunne få tilgang til et system og operere forkledd som en pålitelig ansatt i lange perioder uten passende nettverkssikkerhet implementeringer.

Kontakt LogPoint

Ta kontakt og lær hvorfor ledende selskaper velger LogPoint: