LogPoint vs. QRadar

Bruk mer enn bare begrensede lisensieringsmodeller, og utnytt hele potensialet til SIEM og UEBA.

Be om en demo

Hvordan er LogPoint forskjellig fra QRadar?

LogPoint-kunder kan gjøre mer med en SIEM-løsning, og kan skalerer den etter behov, uten at utgiftene løper i vei på grunn av økende lisenskostnader hvert år.

Med LogPoint er filtrering av kritiske data for å holde seg innenfor budsjettet, noe som hører fortiden til, og kundene kan få omfattende sikkerhetsdekning for hele infrastrukturen, for å muliggjøre robust sikkerhetsanalyse, inkludert en fullt integrert UEBA-løsning.

LogPoint-kunder som har sammenlignet løsning vår med QRadar, oppgir følgende fordeler ved LogPoint-løsningen:

Med LogPoint får du en konsekvent brukeropplevelse på tvers av alle komponentene i løsningen vår. Vi mener grensesnittet bør være en elegant opplevelse, for å støtte ditt daglige arbeid. Et enkelt, men kraftig brukergrensesnitt gir analytikerne bedre arbeidsflyt og raskere trusselsøking, for å støtte raskere oppdagelse og respons på trusler.

LogPoints lisensiering er basert på noder som sender logger i stedet for datavolum.
Med en LogPoint-lisens forsvinner bekymringene for økte datavolum og voldsomme kostnader. Lisensen er 100 % forutsigbar og transparent, noe som gjør at kundene kan skalere og planlegge for fremtidige behov.

Vi mener at SIEM-prismodeller basert på GB/EPS er utdatert. Det tvinger kundene til å ta vanskelige og potensielt farlige beslutninger om hvilke deler av infrastrukturen de skal prioritere. Truslene fortsetter å utvikle seg, og datamengden fortsetter å vokse. Du bør ikke straffes for det.

En full LogPoint-utrulling fullføres ofte i løpet av få dager istedenfor måneder, som ofte er tilfellet hos andre SIEM-leverandører. LogPoint-hastigheten skyldes hovedsakelig alt innholdet du får rett ut av esken samt én enkelt taksonomi, noe som eliminerer tidkrevende aktiviteter som blant annet datakartlegging. Vanlig implementeringstid i LogPoint er 3–10 dager, og så snart data er inntatt i LogPoint, begynner kundene å få verdi av analyseverktøyene.

I motsetning til QRadar har LogPoint en unik design fra bunnen og opp, for å være en sikker løsning som kan brukes av organisasjoner med de strengeste kravene. LogPoint er den eneste SIEM-løsningen som er sertifisert i henhold til Common Criteria EAL3+-standarden, som forsikrer at LogPoint-programvaren er utviklet i henhold til de strengeste kvalitetsprosesser og standarder.

I tillegg er LogPoint evaluert av den nasjonale nettsikkerhetsmyndigheten, og er inkludert i NATO Information Assurance Product Cataloque (NIACP). Dette betyr at LogPoint er forhåndsgodkjent for bruk innen militære tjenester, etterretningstjenester, kritisk infrastruktur og andre bransjer der sikkerheten er avgjørende.

LogPoint støtter tusenvis av brukstilfeller på tvers av applikasjoner rett ut av esken, med forhåndsdefinerte regler, dashbord og rapporter som kan distribueres som en del av implementeringsprosessen eller etter hvert som kravene vokser. Vi tilbyr et enkelt, intuitivt brukergrensesnitt som er lett å tilpasse til spesifikke kundebehov, og som gir sanntids situasjonsforståelse og enkel dybdeanalysering av hendelser.

LogPoint omfatter også applikasjoner som inneholder forhåndsdefinerte rapporter, varsler og dashbord for samsvar med et stort antall standarder og forskrifter. Disse inkluderer: SOX, ISO27001 og 002, HIPAA. FISMA, BASEL-II, GPG13, PCI-DSS og GDPR

LogPoint tilbyr en global markedsledende support døgnet rundt. Vi er forpliktet til å støtte kundene våre når de trenger det, og uansett hvor de er. Støtten inngår i lisensen, og våre personlige tilpassede tjenester får hele tiden en mer enn 96 % kundetilfredshet.

Mer enn 200 engasjerte LogPoint-medarbeidere samarbeider med mer enn 60 sertifiserte partnere, som arbeider for å skape forretningsverdi for kunder over hele verden. Et dedikert support- og kundesuksessteam har ansvaret for din SIEM-suksess, og hjelper deg med alt fra feilsøking til justering av analyser eller forespørsler for å maksimere forretningsverdien.

Last ned
Eksempelstudier
Priser
Finn ut mer