Hvordan Logpoint hjelper AP Pension med å sikre eiendeler og beskytte data

Som et respektert, uavhengig dansk pensjonsselskap, tar AP Pension godt vare på eierne – som er kundene selv. Selskapet har oppnådd økonomisk sikkerhet for virksomhetene de betjener, og de har også valgt å beskytte sensitive data via Logpoint.

Bakgrunn

I 2006 la AP Pension merke til et stort behov for å effektivisere informasjonssikkerheten, og behovet for å implementere en proaktiv løsning for loggstyring var tydelig. Som Mette Ketting, sikkerhetssjef i AP Pension, sa “Vi innså at prosessen vår for håndtering av loggfiler både var reaktiv og ekstremt tidkrevende, … Men vi manglet også muligheten til å oppdage systemrelaterte hendelser med mindre en spesifikt konfigurert skjerm hadde reagert til en – og skjermer er bare nyttige hvis du vet hva du skal overvåke. De kan aldri tilby innsikt fra mer enn et enkelt system til enhver tid. “

Takket være implementeringen av Logpoint, oppfyller AP Pension nå fullt ut regulatoriske standarder, samtidig som det får verdifull innsikt i hele IT-driften. En profesjonell løsning for en veldig profesjonell organisasjon

Mette Ketting, Security Manager,

AP Pension

Resultater / verdi hentet fra Logpoint

Etter å ha gjennomgått flere løsninger, fant AP Pension Logpoint som best i klassen. “Vi har brukt Logpoint i flere år nå og er veldig fornøyde med verktøyets smidighet, … For eksempel kan vi bruke søk på tvers av våre enorme systemer og loggfiler. Dette lar oss ikke bare overvåke alle systemene våre, det gir oss også muligheten til å motta varsler fra hele IT-landskapet før hendelser kan finne sted. Dette betyr at IT-avdelingen kan ta forebyggende tiltak som faktisk kan forhindre hendelser og sikkerhetsbrudd før de skjer.”