Hva er SIEM? En komplett guide til sikkerhetsinformasjon og hendelsesstyring

SIEM-definisjon – Hva er SIEM?

SIEM står for Security Information & Event Management og er en løsning som kombinerer to eldre verktøy: SIM (Security Information Management) og SEM (Security Event Management). Moderne SIEM-løsninger inkluderer også teknologi som SOAR for å automatisere trusselresponsen, og UEBA for å oppdage trusler basert på unormal atferd. Sammen gir de raskere deteksjon og respons på sikkerhetshendelser eller hendelser i et IT-miljø. Den gir en omfattende og sentralisert oversikt over sikkerhetssituasjonen til en IT-infrastruktur, og gir profesjonelle innen nettsikkerhet innsikt i aktivitetene i IT-miljøet.

Hvordan fungerer SIEM?

SIEM-programvaren samler inn og sorterer loggdata som genereres i hele IT-infrastrukturen, fra skysystemer og applikasjoner til nettverks- og sikkerhetsenheter som brannmurer og antivirus. SIEM identifiserer, kategoriserer og analyserer deretter hendelsene. SIEM Analytics tilbyr varslinger og dashbord, og rapporter i sanntid til flere kritiske forretnings- og administrasjonsenheter. Moderne SIEM-systemer bruker også maskinlæring for å aktivere deteksjon av avvik (bruker-og enhetsatferdsanalyser) for de innsamlede loggdataene.

.

SIEM på et øyeblikk

Hva brukes et SIEM-verktøy til?

Bedrifter må overvåke og beskytte dataene sine for å beskytte seg mot stadig mer avanserte nettrusler i den digitale økonomien. Bedriften din har sannsynligvis mye mer data å samle inn og analysere enn noen gang før. Med eksplosive datavolumer og økende kompleksitet etter hvert som IT-infrastrukturer konvergerer mot hybride installasjoner mellom skytjenester og lokale systemer, blir det stadig viktigere å ha en sentral sikkerhetsløsning for å spore atferd og kritiske hendelser.

SOC-team trives når det er mindre belastning slik at de kan fokusere. Uten SIEM må sikkerhetsanalytikere gå gjennom millioner av ulike og isolerte data for hver applikasjon og sikkerhetskilde. Kort sagt kan SIEM akselerere oppdagelsen og responsen på nettrusler, noe som gjør sikkerhetsanalytikere mer effektive og nøyaktige i sine undersøkelser.

SIEM-programvare bidrar til raskere og mer nøyaktig respons på sikkerhetshendelser, og gir sentralisert innsamling, klassifisering, deteksjon, korrelasjon og analysemuligheter. Dette gjør det enklere for teamene å overvåke og feilsøke IT-infrastrukturen i sanntid.

Bransjens mangel på dyktige ressurser betyr imidlertid at sikkerhetshendelser kan overbelaste analytikere og Security Operation Centers (SOC-er), noe som resulterer i alarmtretthet og forvirring om prioritering av selskapets sikkerhetsressurser.

Begrensninger i tradisjonell SIEM-programvare

SIEM-verktøy har eksistert siden 2005, men SIEM-definisjonen og svaret på «Hva er SIEM?» har utviklet seg. Endringer i trussellandskapet har skapt et behov for å identifisere et større utvalg av trusler raskt. I årevis ble SIEM-løsninger implementert for å hjelpe sikkerhets- og IT-teamene med å analysere sikkerhetsvarsler i sanntid. Likevel kan mange tradisjonelle SIEM-løsninger ikke samle inn og analysere større mengder data fra ulike kilder.

På grunn av den eksponentielle veksten i datavolum, står mange organisasjoner overfor begrenset verdi med økende kostnader. De som bruker SIEM der lisensmodellen er basert på datavolum, må velge hvilke data som skal hentes for ikke å overskride budsjettet vesentlig. I tilfelle brudd kan dette bety at du mangler dataene du trenger, eller at organisasjonen blir helt blind for unormal atferd i kritiske systemer.

Samtidig er det mangel på sikkerhetsanalytikere på arbeidsmarkedet. Sikkerhetsoperasjonsteamene strever med å holde tritt med overfloden av sikkerhetsvarsler fra et voksende arsenal av trusseloppdagelsesteknologier, samtidig som de er avhengige av regelbaserte manuelle prosedyrer for operasjoner. Heldigvis gir avanserte analyse-, undersøkelses- og responsverktøy kombinert med utvikling innen maskinlæring ny effektivitet i SIEM-løsninger som bidrar til å løse manglende kunnskap om nettsikkerhet.

Den kritiske rollen til SIEM

SIEM-er gir overvåking, deteksjon og varsler om sikkerhetshendelser eller andre hendelser i et IT-miljø. Den gir en omfattende og sentralisert oversikt over sikkerhetssituasjonen til en IT-infrastruktur, og gir profesjonelle innen nettsikkerhet innsikt i aktivitetene i IT-miljøet.

Automatiser for effektivitet

LogPoint SOAR er en innovativ løsning for håndtering av sikkerhet, automasjon og respons (SOAR), som gir effektiv nettsikkerhet til bedrifter av alle størrelser.

Når SIEM kombineres med SOAR, kombineres sikkerhetsovervåking og hendelsesrespons for å hjelpe sikkerhetspersonalet med å reagere raskt på og løse hendelser. En SOAR-løsning automatiserer handlinger og respons, og håndterer hendelser som ikke krever oppmerksomhet fra sikkerhetsteamet.

Løse utfordringer for sikkerhetsadministrasjon trinn for trinn

Fordeler med en moderne SIEM-løsning

For å etablere et dyktig nettsikkerhetsteam, er SIEM et must for bedrifter av alle størrelser og i alle bransjer. Dagens bedrifter trenger en løsning for å sentralisere, forenkle og automatisere sikkerhetsarbeidsflyter for å muliggjøre bedre analyser og hendelsesresponsprosedyrer.

De sju viktigste fordelene ved en moderne SIEM er:

Monitoring and analysis icon

 1. Sanntidsinnsamling og analyse av data fra alle kilder

Organisasjoner genererer mer data enn noen gang før. For å holde tritt med økningen i data, må SIEM-verktøy innhente data fra alle kilder, inkludert nettsky og lokale systemer, for å effektivt overvåke, oppdage og respondere på potensielle trusler.

Jo mer data en organisasjon kan levere til sin SIEM-programvare, jo mer vil synlighetsanalytikerne ha i aktivitetene og jo mer effektive vil de være når det gjelder å oppdage og respondere på trusler.

Machine Learning ML Icon

 1. Den bruker maskinlæring til å legge til kontekst og situasjonsforståelse for å øke effektiviteten

Dagens angrep blir stadig mer avanserte, noe som betyr at organisasjoner trenger like sofistikerte verktøy. Angripere er ofte avhengige av kompromitterte brukeropplysninger eller tvangsbruk av brukere til å utføre handlinger som skader organisasjonen. For å identifisere disse truslene raskere bør SIEM-verktøy utstyres med maskinlæringsfunksjoner som gjør det mulig å overvåke mistenkelig brukeratferd fra interne og eksterne trusler som UEBA.

Med UEBA vil organisasjonene oppleve en dramatisk økning i SIEMs evne til å spore og identifisere trusler. UEBA begrenser falske positive, slik at analytikerne har bedre situasjonsforståelse før, under og etter en trussel, øker effektiviteten og gjør det mulig å bruke den begrensede tiden på reelle trusler.

Skalerbarhetsikon

 1. Den fleksible og skalerbare arkitekturen gir mer tid til verdi

Mengden data produsert av organisasjoner har vokst eksponentielt de siste årene, noe som har ført til at organisasjoner har behov for stordata-arkitekturer som er fleksible og skalerbare, og som kan tilpasses og vokse etter hvert som virksomheten endrer seg over tid. Moderne SIEM-er kan distribueres i virtuelle miljøer, lokalt eller i skyen, med mulighet til å håndtere komplekse implementeringer. Noen har kort implementeringstid og minimalt behov for vedlikeholdsressurser, noe som fører til at SIEM-verdien utvikler seg i løpet av dager.

 1. Det gir forbedrede verktøy for gransking og hendelsesrespons

Moderne SIEM-er går lenger enn nødvendig sikkerhetsovervåking og rapportering. De gir analytikerne den klarheten de trenger for å forbedre beslutningstaking og responstid, innovativ datavisualisering og intelligent forretningskontekst for å bedre tolke og respondere på instruksjonen av dataene. Hendelsesresponsen blir mer avansert, og bedre analyser betyr at teamene effektivt kan håndtere hendelser og forbedre etterforskningen i ett enkelt grensesnitt.

 1. Det gjør sikkerhetsanalytikere mer produktive fra dag én

Når logger er samlet inn, må et SIEM-system levere brukstilfeller for å hjelpe sikkerhetsteamet med å oppdage og reagere umiddelbart på trusler. For eksempel er korrelasjonsregler, samsvarsstandarder og oppdagelse av interne trusler lett tilgjengelige brukstilfeller som SIEM tilbyr på tvers av alle applikasjoner umiddelbart fra implementering.

LogPoint SIEM Security Analysts

 1. Det reduserer behovet for nettsikkerhet blant de ansatte

Dagens sikkerhetsteam er tidsbegrenset, så forbedret automatisering frigjør analytikere fra manuelle oppgaver. Den gjør det mulig for dem å organisere responsen på truslene bedre. De beste moderne SIEM-ene bruker maskinlæring til å lette belastningen ved overarbeidede sikkerhetsanalytikere. Dette gjøres ved å automatisere trusseloppdagelsen, gi bedre kontekst og situasjonsforståelse (som trusseletterretning) og bruke brukeratferd til å få bedre innsikt.

Cost management icon

 1. Den leveres med forutsigbar prising

SIEM-lisensmodeller basert på databruk er utdatert. Datavolumene øker kontinuerlig, og organisasjoner bør ikke straffes for det. Moderne SIEM-prismodeller bør i stedet være basert på antall enheter som sender logger, noe som betyr at organisasjoner ikke trenger å bekymre seg for innvirkningen på kostnadene, noe som lar dem fokusere på skalering.

Sørg for at du analyserer de totale eierkostnadene også for når SIEM-sikkerheten må skaleres. Noen leverandører har ekstra kostnader når det gjelder å øke maskinvarekapasiteten eller antall ansatte som trenger tilgang til SIEM-programvaren.

LogPoint Roadmap

Hvordan velge en SIEM-løsning?

Ved valg av SIEM-løsning bør bedriftene vurdere å organisere et verksted internt eller sammen med en SIEM-partner for å definere og bli enige om prosjektets omfang og tidslinje. For å fastsette organisasjonens omfang og tidslinje må du identifisere og, enda viktigere, prioritere en innledende liste over brukstilfeller for å diktere hva de nødvendige loggkildene kan være. Det er også viktig å bli enige om en tidslinje for distribusjon for å sikre at SIEM-sikkerheten samsvarer med virksomhetens mål.

De fire viktigste spørsmålene å tenke på i prosessen med å velge en SIEM-løsning er:

 1. HVILKE applikasjoner skal vi fokusere på?
 2. HVORDAN reagere når trusler oppdages?
 3. HVOR er de mest kritiske truslene mot miljøet?
 4. HVORFOR er disse de mest kritiske truslene, og hva er konsekvensene av et brudd?

 

De tre viktigste trinnene i planleggingen av SIEM-prosjektet

Finn forretningskritiske datakilder

Når du har tatt hånd om det ideelle prosjektomfanget, kan du deretter identifisere loggkilder innenfor omfanget for å avgjøre hvordan du får tak i de relevante dataene som trengs. Brannmurer, inntrengingsoppdagelsessystemer og antivirusprogramvare fungerer for eksempel som primære datakilder for SIEM-sikkerhetstilfeller. Men det er mange flere, inkludert rutere, webfiltre, domenekontrollere, applikasjonsservere, databaser og andre digitalt tilkoblede aktiva. Du må prioritere de inkluderte kildene for å sikre at SIEM leverer de ønskede dataene for å støtte de valgte brukstilfellene.

Identifiser hendelser og varsler med høy prioritet

Når det gjelder å beskytte en organisasjon mot interne og eksterne trusler, står sikkerhetsteam overfor en stadig voksende liste over sikkerhetshendelser som må analyseres og håndteres. For å bryte gjennom støyen kan SIEM-programvaren brukes til å gjøre hendelser og data mer innsiktsfulle. Likevel må bedriftene først fastslå sine høyprioriterte hendelser og hvordan de skal hente dem fra applikasjoner og enheter i infrastrukturen. På denne måten kan sikkerhetsteamene bruke SIEM til å bruke mer tid på hendelser og varsler som kan være kritiske for virksomheten og dens data.

Finn nøkkeltallene for suksess

En vellykket SIEM-implementering er i tråd med dine forretningsmål. Viktige suksessmåltall må fastslås før distribusjon for å sikre maksimal avkastning. For eksempel kan det å redusere datatyveri eller forbedre hvordan bedrifter oppdager potensielle brudd eller interne trusler være målestokker å etablere. Men det er mange andre. Selskapene må bestemme hva suksess betyr for dem og hvordan SIEM-sikkerhet kan brukes til å oppnå det.

Hovedtrinn i planlegging av SIEM-infografikk

Bedrifter som samarbeider med LogPoint om en moderne SIEM-løsning kan forvente:

Trusseletterretning muliggjort av en neste generasjons SIEM-løsning

Akselerert trusseloppdagelse og respons

En moderne SIEM-løsning gir dataanalyse i sanntid, tidlig påvisning av databrudd, datainnsamling, sikker datalagring og nøyaktig datarapportering for å forbedre trusseloppdagelsen og responstidene.

LogPoint SIEM-løsningen hjelper med å frigjøre sikkerhetsanalytikere fra tidkrevende manuelle oppgaver

Færre ansatte

Automatisering av funksjoner frigjør sikkerhetsanalytikere fra tidkrevende manuelle oppgaver og gjør dem i stand til å organisere trusselresponsen på en bedre måte. De beste moderne SIEM-løsningene bruker maskinlæring og analyser av bruker- og enhetsatferd (UEBA) for å bidra til å lette byrden til overarbeidede sikkerhetsanalytikere.

Cost management

Færre utgifter

En moderne SIEM-løsning, med en enkel og forutsigbar lisensmodell, gjør at bedriftene kan bruke mindre penger på å holde dataene sikre, uavhengig av datamengden og antall kilder som dataene logges fra.

LogPoints verdiforslag

Vi har en lang og suksessfylt historie innen IT-sikkerhet og sikring av virksomheter mot risiko, redusert omdømme og økonomisk skade. Ved å gi en forenklet oversikt over IT-infrastrukturen kan du ta effektive forretningsbeslutninger.

Ved å bruke vår avanserte UEBA-teknologiløsning, som er basert på maskinlæring, gir vi sikkerhetsteamet ditt et stort fortrinn. Vi garanterer mindre nedetid for virksomheten ved å gjøre det mulig for teamet ditt å reagere og oppdage trusler raskere og mer effektivt.

SIEM-løsningen kan enkelt integreres med alle enheter i nettverket, og gir en helhetlig og samlet oversikt over hendelser i IT-infrastrukturen.

LogPoints moderne SIEM-løsning oversetter alle dataene til ett felles språk, noe som gjør det mulig å sammenligne hendelser på tvers av alle systemer. Dette vanlige språket gjør det svært enkelt og effektivt å søke etter, analysere og rapportere data. Dette bidrar til å akselerere teamets trusseloppdagelse og respons mot trusler, og reduserer arbeidsbelastningen.

For best mulig samsvar tilbyr LogPoint automatisk overvåking av relevante samsvarsparametre, og varsler deg om relevante risikoer når de oppstår. Vår moderne SIEM-løsning er enkel å bruke, og den har en lav læringskurve for travle fagfolk. Vi fremmer også driftseffektivitet ved å støtte en proaktiv tilnærming for å forstå nettverket ditt, ved å gi handlingsrettet, sanntidsinnsikt i IT-infrastrukturen din for å øke forretningsverdien.

Les mer
What is SIEM? LogPoint's value proposition
What is SIEM? LogPoint's easy to understand SIEM solution