I tiden etter Covid-19-pandemien har vi sett fremveksten av en ny måte å jobbe på. Den har blitt kjent som “den moderne, hybride arbeidsplassen”.

Mens pandemien for det meste har hatt en negativ effekt på verden, har dette avbruddet i våre vanlige rutiner også gitt oss en unik mulighet til å tenke nytt om det å jobbe i en moderne bedrift. Viruset har fjernet kulturelle og teknologiske barrierer som forhindret fjernarbeid tidligere, og satte i gang en strukturell endring med hensyn til hvor jobben utføres.

Selv om nedstengninger og separasjon fra venner, familie og kolleger har vært stressende, har fjernarbeid også gitt oss tid til å ta en grundigere titt på hverdagen i “hamsterhjulet” og reflektere kritisk over hvordan vi ønsker å organisere arbeidet vårt (og livet) i fremtiden.

Det mest interessante av alt: Vi fortsatte å jobbe under pandemien. I de fleste tilfeller har både produktiviteten og balansen mellom jobb og fritid økt, noe som viser at fjernarbeid kan være en arbeidsform for fremtiden.

Vi fortsatte å jobbe under pandemien. I de fleste tilfeller har både produktiviteten og balansen mellom arbeid og fritid økt, noe som viser at fjernarbeid kan være en arbeidsform for fremtiden.

På grunnlag av dette har vi formulert følgende prinsipper, som skal fungere som retningslinjer for den pågående overgangen og forpliktelsen til å være en moderne, hybrid arbeidsplass som støtter LogPointerere i å utføre arbeidet sitt på en best mulig måte.

Noen av disse tiltakene er allerede satt ut i live, noen er igangsatt og noen vil bli implementert i tiden fremover.

Prinsipper for den moderne, hybride arbeidsplassen

På en moderne arbeidsplass kan du ikke forvente å finne medarbeiderne ved kontorpulten hele dagen, hver dag. 9–5-modellen er håpløst utdatert og fungerer ikke lenger for alle ansatte, kunder – eller bunnlinjen.

I stedet krever den moderne, hybride arbeidsplassen klare prinsipper for lederskap, ansvarlighet og miljø, og en enda større forpliktelse til disse prinsippene fra ansatte, ledere og bedrifter.

Den moderne, hybride arbeidsplassen er kultur. Derfor må disse prinsippene for arbeid forankres i kjernen av våre verdier og vurderes i all aktivitet.

Autonomi og ansvarlighet

I LogPoint ansetter vi talentfulle, engasjerte og ambisiøse mennesker som har kompetanse til å løse oppgavene de er satt til, og som er stolte av å levere sitt beste. Derfor stoler vi på at de er i stand til å planlegge og utføre arbeidet sitt på en effektiv måte, og alltid med en følelse av ansvar og ansvarlighet overfor kolleger og andre interessenter.

Mennesker er forskjellige, og hos LogPoint feirer vi ikke bare dette mangfoldet, men støtter også et fleksibelt arbeidsmiljø der dette mangfoldet kan blomstre. Dyktige mennesker vet hvordan de presterer best. Ikke alle er like, og vi tror ikke én løsning passer for alle.

Alle som er ansatt i LogPoint kan – etter avtale med egen leder – organisere arbeidstiden og arbeidsplassen på en måte som bidrar til at jobben utføres på en best mulig måte, hvis det er fornuftig og gjennomførbart med tanke på samarbeid, teamarbeid og tidsfrister.

LogPoint har full tiltro til at de ansatte vil gjøre jobben sin på en best mulig måte, og ønsker derfor å gi dem fleksibilitet til å gjøre det.

Fokuset på oppgaver i stedet for timer betyr at alle som er ansatt i LogPoint kan – etter avtale med egen leder – organisere arbeidstiden og arbeidsplassen på en måte som bidrar til at jobben utføres på en best mulig måte, hvis det er fornuftig og gjennomførbart med tanke på samarbeid, teamarbeid og tidsfrister.

Kommunikasjon og ledelse

Noen ledelsesdisipliner er selvsagt teknologiaktiverte, f.eks. ved å bruke Learning Management-systemer, men er likevel mer egnet for arbeid på kontoret. Disse aktivitetene inkluderer coaching, rådgivning, råd og tilbakemeldinger, relasjonsbygging til kunder og kolleger, ta imot nye medarbeidere i bedriften, forhandle og ta kritiske beslutninger, undervisning og opplæring, samt arbeid som blir bedre av samarbeid, som innovasjon, problemløsning og kreativitet.

Forpliktelsen til å bidra til et fleksibelt arbeidsmiljø som støtter den enkeltes og teamets prestasjoner og trivsel, krever tydelig kommunikasjon mellom kolleger og konsekvent lederskap fra ledere.

 • Hos LogPoint er alle likestilte. Vi tror ikke på rigide hierarkier. Vi oppmuntrer til kreativitet og innovasjon i problemløsning og støtter en åpen, respektfull dialog der alle innspill fra ansatte blir verdsatt. Bare på denne måten kan vi fortsette å utmerke oss, både innenfor og utenfor LogPoint.
 • Lederne har tett kontakt med de ansatte og blir enige om fleksible måter å arbeide på, direkte med hver enkelt. Dette krever imidlertid at lederne også er raske til å oppdage eventuelle tegn på at vedkommende er overarbeidet: Det forventes ikke at ansatte alltid skal være tilkoblet og tilgjengelig, men at de jobber på en måte som gjenspeiler ambisjoner og oppgaver.

Hos LogPoint er alle likestilte. Vi tror ikke på rigide hierarkier. Vi oppmuntrer til kreativitet og innovasjon i problemløsning og støtter en åpen, respektfull dialog der alle innspill fra ansatte blir verdsatt. Bare på denne måten kan vi fortsette å utmerke oss, både innenfor og utenfor LogPoint.

 • På samme måte krever denne fleksibiliteten at ansatte kan styre sin egen arbeidsdag. LogPointere er ansvarlige (i samarbeid med egen leder og kolleger) for planlegging av leveranser og å kommunisere tidsfrister tydelig til interessenter, slik at de kan gjøre sitt beste for at oppgavene fullføres i rett tid og med ønsket kvalitet.
 • For å fremme denne kontinuerlige dialogen om arbeidsoppgaver, arbeidsmengde og velvære, sørger lederne for hyppige 1:1-samtaler med alle sine underordnede. Dette inkluderer også oppfølging av individuelle planer for kontinuerlig personlig og faglig utvikling.
 • Teamledere arrangerer hyppige teammøter for å sikre at alle er enige om målene og at det er en lagånd/følelse av tilhørighet i teamet. Av samme grunn bør det med jevne mellomrom også planlegges sosiale teamaktiviteter.
 • Lederne er raske til å stoppe all atferd som ikke er i tråd med LogPoints verdier og generell, god atferd overfor kolleger. Mange holder seg borte fra jobben hvis de har samarbeidsproblemer med en kollega eller noen i et team. Ledere må sikre et tillitsfullt, konfidensielt rom hvor slike spørsmål kan tas opp og vise ansatte at slike saker vil bli behandlet umiddelbart og hensiktsmessig.
 • For å sikre kontinuerlig, anonym 360 graders tilbakemelding og påfølgende handlingsplaner, implementerer LogPoint de nødvendige tiltakene for å oppnå konstante tilbakemeldingssløyfer og fortløpende engasjere de ansatte.

Fysiske og psykologiske miljøer

Hvis det ikke lenger er fornuftig å kreve at LogPointere er på kontoret hver dag, hele uken, må vi ta konsekvensen av dette og investere i å skape et fysisk og psykisk kontormiljø der folk tilbringer tiden sin, ikke fordi de må, men fordi de liker det.

 • LogPoint har opprettet en stilling som People Experience Specialist, som skal jobbe med å forbedre de ansattes fysiske og psykiske velvære. En People Experience Specialist er ansvarlig for å arrangere sosiale aktiviteter og arrangementer, samt utarbeide retningslinjer for “Livet i Logpoint”.
 • LogPoint arbeider kontinuerlig for å skape et godt kontormiljø. Dette inkluderer gode kontor- og IT-løsninger, lyse omgivelser med en fornuftig arbeidsflyt og alternativer for forskjellige typer arbeid (i sofaen, MuteBoxes, stående/smidige møterom, osv.). Vi jobber for å utforme kontorlokalene våre slik at de matcher prinsippene for hybride arbeidsplasser og støtter din utvikling og vekst.
 • Alle er ansvarlige for å sikre effektive og produktive møter med respektfulle etiske retningslinjer, slik at folk ikke føler at de kaster bort tiden, men at samhandling med kolleger er verdifullt. Dette innebærer også å respektere bestillinger av møterom, starte og avslutte til riktig tid, ha en klar agenda, komme forberedt og bidra, og forlate møterommene rene og pene.
 • Noen elementer i det daglige arbeidsmiljøet kan anses som trivielle, ettersom de har vært en del av arbeidslivet vårt i årevis, men de er ekstremt viktige: Vi ønsker å tilby alle ansatte sunne lunsj- og snacksalternativer, inkludert drikkevarer. Vi ønsker å tilby effektive og sikre IT-løsninger for hjemmekontor til alle ansatte, og vi ønsker å tilby de beste helse- og tannlegeforsikringene.
 • Sist, men ikke minst: Hos LogPoint er vi flinke til å feire! Vi mener det er viktig å feire alle prestasjoner, store og små. Og ikke bare kommersiell suksess, men også at vi f.eks. viser at vi verdsetter kolleger som har vært gode ambassadører for LogPoints verdier. Det vil vi naturligvis fortsette med.

Hybridarbeidsplassen er kommet for å bli, og siden vi ønsker å tilby alle LogPointere en best mulig arbeidshverdag, vil vi tilpasse oss denne virkeligheten.

Det blir en ny reise, en reise som LogPoint og ledelsen i selskapet er forpliktet til å legge ut på, og jeg håper å høre fra alle dere som har innspill til hvordan vi gjør LogPoint til en best mulig arbeidsplass.

København
21. september 2021
/Jesper

Hybridarbeidsplassen er kommet for å bli, og siden vi ønsker å tilby alle LogPointere en best mulig arbeidshverdag, vil vi tilpasse oss denne virkeligheten.

Learn more about Logpoint

Bestill en demo
Kundesaker
Kunde anmeldelser