Av Vitus Stenhøj Schiøtz, Marketing Assistant

Hva er ERP Security?

ERP (Enterprise Resource Planning) Security er et initiativ mot infiltrasjon  inne i ERP-systemene dine med ondsinnet hensikt. Formålet med et ERP-system er å samle administrative eiendeler i en applikasjon, slik at organisasjoner kan sentralisere og administrere de viktigste forretningsprosessene bedre.

Men hvis du har alle eggene dine i en kurv når det gjelder kritisk data og viktig forretningsinformasjon, kan det lett forårsake en trussel mot organisasjonen din. Hvis systemet kompromitteres av en hacker, vil de da ha tilgang til organisasjonens mest verdifulle eiendeler på tvers av forskjellige avdelinger. Denne mengden av eksponert kritisk og sensitiv data innebærer at ERP Security er et viktig mottiltak for å ivareta sikkerheten i organisasjonen din.

ERP Security har forskjellige aspekter, for eksempel infrastruktursikkerhet, nettverkssikkerhet, operativsystemsikkerhet og database sikkerhet. Et sikkert oppsett av ERP-systemer er viktig. Den dekker sikker konfigurasjon av servere, aktivering av sikkerhetslogging, sikkerhet i systemkommunikasjon og datasikkerhet. Brukere og autorisasjoner er ikke mindre kritiske. Samlet sett er det viktig å garantere systemets samsvar med kontinuerlig overvåking, revisjon og etablering av nødkonsepter.

Hvorfor er hackere målrettet mot din ERP Security?

Essensiell og kritisk ERP security er ofte et blindpunkt. Mens selskaper bruker tid og ressurser på dyre ERP-systemer og ledelse, overser de ofte eller unnlater å investere i tilstrekkelig IT-sikkerhet.

Et angrep på ERP-systemer kan ha en ødeleggende innvirkning på virksomheten, noe som kan føre til økonomisk svekkelse og tap av omdømme. Organisasjoner må beskytte disse systemene mot interne og eksterne cybertrusler for å opprettholde konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Til tross for dette holder mange organisasjoner dem utenfor omfanget av sikkerhetsteam eller lar det avhenge av ERP-leverandørverktøyene alene. ERP security er utfordrende å overvåke og vedlikeholde. Dette betyr at mange ERP-systemer går uten oppdatering i årevis, og den nødvendige sikkerhetskunnskapen ofte mangler.

ERP security kan være unik og komplisert på grunn av vanskeligheter med å opprettholde den. Det krever disiplin for å beskytte og overvåke ERP security effektivt. Først og fremst er ERP-systemer betydelige og komplekse applikasjoner. For at brukere kan utføre handlinger i applikasjonen, er det hundrevis av autorisasjonsobjekter i systemene. Autorisasjoner, systeminnstillinger og tilpasningsparametere tillater en veldig fleksibel, men kompleks systemkonfigurasjon.

ERP-systemer er sammenkoblet slik at et enkelt brudd kan kompromittere en hel forretningsdrift. Å ha et stort angrepsområde kombinert med manglende generell ERP security og kunnskap øker risikoen for angrep og ERP-systemer, for eksempel SAP , blir et hovedmål for motstandere.

På toppen av det er det mangel på ERP Security personell som er kunnskapsrik nok til å kjøre og praktisere sikkerhet innenfor organisasjonens systemer. Så selv om leverandøren tilbyr en ERP Security løsning, integreres den ofte ikke med den sentrale IT-sikkerhetsovervåkingen på grunn av mangel på ressurser. Dette skaper et blindpunkt for sikkerhetsteamet og øker cybertrusselen fra interne og eksterne aktører.

LogPoint for SAP infographic - ERP Security

Best praksis for ERP security for å sikre din ERP software

For å holde ERP beskyttet og sikker, er det viktig å etablere passende kontroller ved å implementere ERP-sikkerhetsløsninger og integrere dem med resten av sikkerhetsoperasjonene.

For å holde deg et skritt foran potensielle trusler, er det viktig å være godt informert og holde deg oppdatert på utfordringer i lokalmiljøet. Cybersecurity-trusler oppstår og utvikler seg raskt. Derfor kan organisasjonen din involvere alle fra lederne til de daglige brukerne i ERP Security – avhengig av alvorlighetsgraden av truslene.

Sikker og tilstrekkelig passordhygiene

Det er essensielt å praktisere en sikker og tilstrekkelig passordhygiene, samt ansattes opplæring, med tanke på den interne sikkerhetsrisikoen som utgjør utilstrekkelig sikkerhetskunnskap i en organisasjon. Brudd kan ofte spores tilbake til et internt kompromiss som phishing-angrep. Organisasjonen kunne ha forhindret en “superbrukers” kompromiss ved å utdanne ansatte, ha totrinnsverifisering, eller hyppigere programvare- og sikkerhetsoppdateringer.

Hold alle oppdatert

Det er viktig å holde alle oppdatert for å ha en velinformert og godt oppdatert organisasjon. Å være streng og presis er nettopp det som må til for å kunne holde inntrengere unna sensitive data.

Hold deg trygg mot eksterne risikoer

Utover interne risikoer, er det viktig å holde organisasjonen sikker mot eksterne motstandere, og den beste måten å gjøre det på er ved å bruke en ERP Security-løsning som kan:

  • oppdage utnyttelse og svindel
  • sikre dataintegritet
  • identifisere uautorisert tilgang
  • gi kontinuerlig og automatisert revisjoner
  • oppdager datalekkasjer
  • sentraliserer sikkerhetsovervåking.

ERP-sikkerhetsløsninger kan overvåke systeminnstillinger, patch / autorisasjonsadministrasjon eller RFC-kommunikasjon.

Å bruke en ERP-sikkerhetsløsning vil redusere en organisasjons angrepsflate og herde selskapets sikkerhet over hele verden. Derfor kan integrering av ERP-sikkerhetsovervåking til et sentralisert SIEM som LogPoint gi betydelig verdi innen cybersikkerhet, IT-drift og system compliance. Ideelt sett bruker disse plattformene UEBA (User Entity and Behavior Analytics) – for å få atferdsmessig innsikt i tillegg til regelbasert overvåking.

Organisasjoner må overvåke ERP security kontinuerlig og automatisk i SIEM-løsninger. Å inkludere ERP security i organisasjonens sentrale sikkerhetsoperasjoner, for eksempel et sikkerhetsoperasjonssenter (SOC), for å identifisere trusler og svare umiddelbart, er nødvendig for å sikre en god sikkerhetsstilling.

Fordeler med å kombinere din ERP-løsning med SIEM

Å kombinere din ERP-løsning med SIEM gir nær sanntidsovervåking av ERP-hendelser og informasjon. Så organisasjoner vet hva som skjer med ERP-dataene deres. I tillegg vil ERP-operasjonsteamene spare tid og penger med klare kontroller, rapporter og mer for å automatisere ERP compliance og vedlikeholdsovervåking. Ved å integrere et ERP-system, som SAP i SIEM, øker du IT-sikkerheten, sentraliserer overvåking og har automatisert revisjon slik at organisasjoner kan spore hele IT-miljøer fra skyapplikasjoner til IT-infrastruktur.

LogPoint for SAP infographic - ERP Security

Hvis du lurer på hvordan systemene integreres, er det korte svaret veldig bra. Våre tilpassbare SAP-sikkerhetsovervåkingsverktøy støtter spesielle krav og sikkerhetsretningslinjer.

Out-of-the-box, har LogPoint bygget mer enn 200 brukstilfeller og scenarier som anbefales for en grunnleggende SAP-sikkerhetsbaselinje. Disse scenariene omfatter alle tre kjernedomenene til en SAP-implementering: applikasjon, brukere og data.

Kontakt LogPoint

Ta kontakt med oss og lær hvorfor ledende merkevarer velger LogPoint:

Ta kontakt

Lær mer om LogPoint

Bestill en demo
Kundecaser
Kundeanmeldelser