Sørg for at have de rette kompetencer til informationssikkerhed: Udarbejd en plan for, hvordan I får de rette tekniske kompetencer

Selvom medarbejdere over hele verden har reageret heroisk i realtid på hurtigt skiftende forhold, er mange virksomheder endnu ikke udstyret eller bemandet til at beskytte og administrere deres data.

Vi er alle nødt til at indse, at den teknologiske udvikling finder sted med rivende hast, cyberkriminaliteten overhaler cybersikkerheden, og der er en hidtil uset efterspørgsel efter sofistikeret cybersikkerhed. Der er også en massiv mangel på de specialister, vi har brug for til at implementere og understøtte disse innovative teknologier – og behovet vil kun fortsætte med at stige.

På den måde kan du handle med den hastighed og indsigt, der er nødvendig for at kunne drive forretning i verden i dag.

Info-Tech Research Group har en plan for, hvordan man systematisk sørger for at have de nødvendige cybersikkerhedsteams.

Udfyld formularen på denne side for at få mere at vide og få en trinvis vejledning i, hvordan du afgør hvilke kompetencer du har brug for, og hvordan du opnår dem.

Derfor skal du læse denne rapport:

 1. Alle organisationer har brug for øget robusthed, og alle har brug for en plan til at håndtere cybersikkerhedens globale kompetencegab.
  Planlæg nu for at imødekomme fremtidige behov – især for at opnå indsigt og tværgående agilitet i både drift og sikkerhed.
 2. Langvarig robusthed i vores omskiftelige verden kræver innovativt lederskab og opkvalificering af
  Transformationen kræver, at topledelsen involverer sig, og at man fortsat ansætter specialister for at håndtere de mange prioriteter.
 3. Det er både en teknisk udfordring og en transformation af forretningsmodellen.
  I 2021 forventer næsten to tredjedele af virksomhederne, at digitaliseringen af deres kerneforretning er afgørende for at forblive økonomisk levedygtig. Det kræver opgradering af IT- og teknologiinfrastrukturen – og i bund og grund en transformation af forretningsmodellen, så software bliver en vigtig prioritet.
 4. Brug en effektskala til at prioritere dine kompetencetilegnelser
  Når du har overvejet din organisations strategi og det pres, du står overfor, skal du prioritere dine beslutninger baseret på: datakritikalitet, holdbarhed, vigtighed, tilgængelighed og hyppighed.
 5. Accepter, at eksponentiel udvikling betyder, at der altid vil være et kompetencegab.
  Du skal forvente forandring.