Priser

Prisen er vigtig. SIEM-prismodeller, der er baseret på mængden af data, er forældede. Faktisk vil mængden af data kun vokse – og det skal du ikke straffes for.

Med LogPoint får du:

Omkostnings management ikon