Hvad er SIEM? En komplet vejledning til sikkerhedsinformation og hændelsesstyring

Definition af SIEM – hvad er SIEM?

SIEM står for Security Information & Event Management og er en løsning, der kombinerer ældre værktøjer; SIM (Security Information Management) og SEM (Security Event Management). Moderne SIEM-løsninger omfatter også teknologi såsom SOAR til automatisering af trusselsreaktionen og UEBA til at registrere trusler baseret på unormal adfærd. Sammen resulterer de i hurtigere detektering og reaktion på sikkerhedshændelser eller hændelser i et IT-miljø. Det giver et omfattende og centraliseret overblik over en IT-infrastrukturs sikkerhedsgrad og giver cybersikkerhedseksperter indsigt i aktiviteterne i deres IT-miljø.

Hvordan fungerer SIEM?

SIEM-software indsamler og samler logdata, der genereres i hele IT-infrastrukturen fra cloudsystemer og applikationer til netværk og sikkerhedsenheder, såsom firewalls og antivirus. SIEM identificerer, kategoriserer og analyserer derefter hændelserne. SIEM-analyser leverer alarmer i realtid, dashboards og rapporter til flere kritiske forretnings- og styringsenheder. Moderne SIEM-løsninger anvender også uovervåget machine learning for at muliggøre detektion af uregelmæssigheder (User and Entity Behavior Analytics) i de indsamlede logdata.

Et overblik over SIEM

Hvad bruges et SIEM-værktøj til?

Virksomhederne er nødt til at overvåge og beskytte deres data for at beskytte sig selv mod stadigt mere avancerede cybertrusler i den digitale økonomi. Sandsynligheden taler for, at din virksomhed har flere data at indsamle og analysere end nogensinde før. De enorme datamængder og den stigende kompleksitet, efterhånden som IT-infrastrukturerne konvergerer mod hybride udrulninger mellem cloudmiljøer og lokale miljøer, understreger vigtigheden af at have en central sikkerhedsløsning til at spore adfærd og kritiske hændelser.

SOC-teams har det bedst, når byrden ikke er alt for overvældende – de har brug for klarhed. Uden SIEM skal sikkerhedsanalytikere gennemgå millioner af forskellige og siloopdelte data for hver applikation og sikkerhedskilde. Kort sagt kan SIEM fremskynde detektionen og reaktionen på cybertrusler – hvilket gør sikkerhedsanalytikere mere effektive og nøjagtige i deres undersøgelser.

SIEM-software sætter skub i hastigheden og nøjagtigheden i forbindelse med sikkerhedshændelser og leverer centraliseret indsamling, klassificering, identifikation og korrelation samt analysefunktioner. Det gør det nemmere for teamsene at overvåge og udføre fejlfinding på IT-infrastrukturen i realtid.

Branchens mangel på kompetente ressourcer betyder imidlertid, at sikkerhedshændelser kan overbelaste analytikere og SOC’er (Security Operation Centers), hvilket resulterer i alarmoverload og forvirring omkring prioriteringen af virksomhedens sikkerhedsressourcer.

Begrænsninger for traditionel SIEM-software

SIEM-værktøjer har eksisteret siden 2005, men SIEM-definitionen og svaret på “hvad er SIEM?” har udviklet sig siden da. Ændringer i trusselsbilledet har skabt et behov for hurtigt at identificere en bredere vifte af trusler. I årevis blev SIEM-løsninger implementeret for at hjælpe sikkerheds- og IT-teams med at analysere sikkerhedsalarmer i realtid. Alligevel kan mange traditionelle SIEM-løsninger ikke indsamle og analysere betydelige mængder data fra forskellige kilder.

Som følge af den eksponentielle vækst i datamængden sidder mange organisationer tilbage med begrænset værdi, men med stigende omkostninger. De, der anvender SIEM, hvor licensmodellen er baseret på datamængde, skal vælge, hvilke data der skal indtages, så de ikke overskrider deres budget markant. I tilfælde af brud kan det betyde, at du mangler data, som du har brug for, eller det kan betyde, at din organisation er fuldstændig blind over for unormal adfærd i kritiske systemer.

Samtidig mangler der sikkerhedsanalytikere på arbejdsmarkedet. Sikkerhedsdriftsteams kæmper med at holde trit med de enorme mængde sikkerhedsalarmer fra et voksende arsenal af trusselsdetektionsteknologier, samtidig med at de er afhængige af regelbaserede manuelle procedurer til driften. Heldigvis skaber avancerede analyse-, undersøgelses- og identifikationsværktøjer kombineret med udviklingen inden for machine learning ny effektivitet i SIEM-løsninger, der hjælper med at råde bod på de manglende cybersikkerhedskompetencer.

SIEM’s kritiske rolle

SIEM’er leverer overvågning, identifikation og alarmering af sikkerhedshændelser i et IT-miljø. Det giver et omfattende og centraliseret overblik over en IT-infrastrukturs sikkerhedsgrad og giver cybersikkerhedseksperter indsigt i aktiviteterne i deres IT-miljø.

Automatiser for at opnå effektivitet

LogPoint SOAR er en innovativ sikkerhedsløsning til at organisere, automatisere og reagere (SOAR), som effektiviserer cybersikkerheden for virksomheder i alle størrelser.

Parring af SIEM med SOAR kombinerer sikkerhedsovervågning og hændelsesrespons for at hjælpe sikkerhedspersonalet med hurtigt at reagere på og løse hændelser. En SOAR-løsning automatiserer handlinger og reaktioner og håndterer hændelser, der ikke kræver sikkerhedsteamets opmærksomhed.

Opklaring af Security Management problemer step by step

Fordele ved en moderne SIEM-løsning

Virksomheder af enhver størrelse og i enhver branche har brug for SIEM for at etablere et kompetent cybersikkerhedsteam. Nutidens virksomheder har brug for en løsning til at centralisere, forenkle og automatisere sikkerhedsworkflows for at muliggøre bedre analyser og procedurer for hændelsesrespons.

De syv vigtigste fordele ved en moderne SIEM-løsning er:

Overvågning og analyse ikon

1. Indsamling og analyse af data fra alle kilder i realtid

Organisationer genererer flere data end nogensinde før. For at holde trit med denne markante stigning i mængden af data skal SIEM-værktøjer være i stand til at indtage data fra alle kilder – herunder clouddata og data i det lokale miljø – for effektivt at overvåge, detektere og reagere på potentielle trusler.

Jo flere data en organisation kan levere til sin SIEM-software, desto mere indsigt vil analytikerne have i aktiviteterne, og jo mere effektive vil de være til at opdage og reagere på trusler.

Machine Learning ML Icon

2. Løsningen bruger machine learning til at tilføje kontekst og situationsbevidsthed og på den måde øge effektiviteten

Nutidens angreb bliver mere og mere sofistikerede, og organisationerne har derfor brug for lige så avancerede værktøjer. Angriberne er ofte afhængige af kompromitterede akkreditiver, eller at brugerne snydes til at udføre handlinger, der skader deres organisation. For at identificere disse trusler hurtigere bør SIEM-værktøjer være udstyret med machine learning-funktioner, der muliggør overvågning af mistænkelig brugeradfærd fra interne og eksterne trusler, som f.eks. UEBA.

Med UEBA vil organisationer opleve en markant stigning i deres SIEM’s evne til at spore og identificere trusler. UEBA begrænser mængden af falske positiver, så analytikerne kan danne sig et bedre overblik over situationen før, under og efter en trussel – hvilket øger effektiviteten og gør det muligt at bruge deres begrænsede tid på reelle trusler.

Skalerbart Ikon

3. Løsningens fleksible og skalerbare arkitektur forbedrer time-to-value

Mængden af data, der produceres af organisationer, er vokset eksponentielt i løbet af de seneste par år, hvilket har resulteret i, at organisationer har brug for big data-arkitekturer, der er fleksible og skalerbare, og som kan tilpasses og vokse, i takt med at forretningen ændrer sig over tid. Moderne SIEM’er kan implementeres i virtuelle miljøer, lokalt eller i et cloudmiljø med mulighed for at håndtere komplekse implementeringer. Nogle tilbyder kort implementeringstid og minimale vedligeholdelsesressourcer, hvilket resulterer i, at SIEM-værdien udvikler sig inden for få dage.

4. Løsningen giver forbedrede undersøgelses- og hændelsesresponsværktøjer

Moderne SIEM’er leverer mere end blot vigtig sikkerhedsovervågning og rapportering. De giver analytikerne den klarhed, de har brug for til at forbedre beslutnings- og svartider, innovativ datavisualisering og intelligent forretningskontekst for bedre at kunne fortolke og reagere på dataene. Hændelsesresponsen bliver mere sofistikeret, og bedre analyser betyder, at teams effektivt kan håndtere hændelser og forbedre deres kriminaltekniske undersøgelser inden for en enkelt grænseflade.

5. Løsningerne gør sikkerhedsanalytikerne mere produktive fra dag 1

Når der er indsamlet logfiler, skal et SIEM-system levere use cases, der hjælper sikkerhedsteamet med at registrere og reagere på trusler med det samme. Korrelationsregler, compliance-standarder og opdagelsen af insidertrusler er alle let tilgængelige use cases, som SIEM leverer på tværs af alle applikationer, så snart løsningen er implementeret.

LogPoint SIEM Security Analysts

6. Løsningen reducerer behovet for cybersikkerhedspersonale

Nutidens sikkerhedsteams har begrænset tid, så forbedret automatisering frigør analytikere fra manuelle opgaver. Det gør dem i stand til bedre at orkestrere reaktioner på trusler. De bedste moderne SIEM’er anvender machine learning til at lette byrden for overbebyrdede sikkerhedsanalytikere. Dette gøres ved at automatisere trusselsidentifikationen, levere forbedret kontekst- og situationsbevidsthed (såsom threat intelligence) og benytte brugeradfærd til at opnå bedre indsigt.

Omkostnings management ikon

7. Løsningen leveres med forudsigelige priser

SIEM-licensmodeller, der er baseret på databrug, er forældede. Datamængderne stiger hele tiden, og det bør organisationerne ikke blive straffet for. Moderne SIEM-prismodeller bør i stedet være baseret på antallet af enheder, der sender logfiler, hvilket betyder, at organisationer ikke behøver at bekymre sig om indvirkningen på omkostningerne, hvilket giver dem mulighed for at fokusere på skalering.

Sørg for også at analysere de samlede ejeromkostninger for, hvornår SIEM-sikkerheden skal skaleres. Nogle leverandører øger omkostningerne, når de øger hardwarekapaciteten eller antallet af medarbejdere, der har brug for adgang til SIEM-softwaren.

LogPoint Roadmap

Hvordan vælger man en SIEM-løsning?

Når en virksomheder vælger en SIEM-løsning, bør de overveje at organisere en workshop internt eller med en SIEM-partner for at definere og aftale projektets omfang og tidsplan. For at fastlægge organisationens omfang og tidslinje er det vigtigt at identificere og ikke mindst prioritere en indledende liste over use cases for at diktere, hvad de nødvendige logkilder kan være. Det er også vigtigt at aftale en tidsplan for implementeringen for at sikre, at SIEM-sikkerheden er i overensstemmelse med virksomhedens mål.

De fire nøglespørgsmål, der skal overvejes i processen med at vælge en SIEM-løsning, er:

  1. HVILKE applikationer skal der fokuseres på?
  2. HVORDAN reagerer man, når trusler opdages?
  3. HVOR er de mest kritiske trusler mod dit miljø?
  4. HVORFOR er disse de mest kritiske trusler, og hvad er konsekvenserne af et brud?

 

De tre vigtigste trin i planlægningen af dit SIEM-projekt

Få et overblik over dine forretningskritiske datakilder

Når du har styr på det ideelle projektomfang, kan du derefter identificere de implicerede logkilder for at bestemme, hvordan du får de relevante data, der er behov for. Firewalls, systemer til identifikation af indtrængen og antivirussoftware fungerer f.eks. som primære datakilder for sikkerheds-use cases i forbindelse med SIEM. Men der er mange flere, herunder routere, webfiltre, domænecontrollere, applikationsservere, databaser og andre digitalt forbundne aktiver. Du skal prioritere de inkluderede kilder for at sikre, at SIEM leverer de ønskede data til understøttelse af de valgte use cases.

Identificer hændelser og alarmer med høj prioritet

Når det drejer sig om at beskytte en organisation mod insidertrusler og eksterne trusler, står sikkerhedsteams over for en stadigt stigende mængde sikkerhedshændelser, der skal analyseres og reageres på. SIEM-software kan bruges til at bryde igennem støjen og gøre hændelser og data mere indsigtsfulde. Alligevel skal virksomhederne først fastlægge hændelser med høj prioritet, og hvordan de skal udledes af applikationer og enheder i infrastrukturen. På den måde kan sikkerhedsteams bruge SIEM til at bruge mere tid på hændelser og alarmer, der kan være kritiske for virksomheden og dens data.

Udpeg de vigtigste succesparametre

En vellykket SIEM-implementering er i tråd med dine forretningsmål. Det er vigtigt, at de primære succesparametre fastlægges før implementeringen for at sikre et maksimalt investeringsafkast. Reduktion af datatyveri eller forbedring af, hvordan virksomheder opdager potentielle brud eller insidertrusler, kan f.eks. være målepunkter, der skal etableres. Men der er mange andre. Virksomhederne skal afgøre, hvad succes betyder for dem, og hvordan SIEM sikkerheds-use cases kan bruges til at opnå det.

Primære steps til planlægning af SIEM infografik

Virksomheder, der samarbejder med LogPoint om en moderne SIEM-løsning, kan forvente:

Threat intelligence enabled by a next-gen SIEM solution

Bedre threat detection og reaktion

En moderne SIEM-løsning leverer dataanalyse i realtid, tidlig registrering af databrud, dataindsamling, sikker datalagring og nøjagtig datarapportering for at forbedre detektionen af trusler og responstiderne.

LogPoint SIEM løsningen hjælper gratis sikkerhedsanalytikere fra tidskrævende manuelle opgaver

Færre medarbejdere

Automatisering af funktioner frigør sikkerhedsanalytikere fra tidskrævende manuelle opgaver og sætter dem i stand til bedre at organisere en reaktion på trusler. De bedste moderne SIEM-løsninger anvender machine learning samt bruger- og enhedsadfærdsanalyser (UEBA) til at lette byrden for overbebyrdede sikkerhedsanalytikere.

Omkostningsstyring

Færre omkostninger

En moderne SIEM-løsning med en enkel og forudsigelig licensmodel gør det muligt for virksomheder at bruge færre midler på at holde deres data sikre, uanset hvor mange data de har, og hvor mange kilder data logges fra.

LogPoints værditilbud

Vi har lang tradition for at have succes inden for IT-sikkerhed og beskytte virksomheder mod risici og reducere de skader, som virksomhederne kan pådrage sig på deres omdømme og rent økonomisk. Når du har et forenklet overblik over din IT-infrastruktur, kan du træffe virkningsfulde forretningsbeslutninger.

Når I bruger vores avancerede UEBA-teknologiløsning, der er baseret på machine learning, giver vi dit sikkerhedsteam en fordel. Vi sikrer mindre nedetid for virksomheden ved at sætte dit team i stand til at reagere og opdage trusler hurtigere og mere effektivt.

SIEM-løsningen er nem at integrere med alle enheder i dit netværk, hvilket giver et holistisk og sammenhængende overblik over hændelser i din IT-infrastruktur.

LogPoints moderne SIEM-løsning oversætter alle data til ét fælles sprog, hvilket gør det muligt at sammenligne hændelser på tværs af alle systemer. Dette fælles sprog gør det meget nemt og effektivt at søge, analysere og rapportere på data. Det er med til at fremskynde teamets detektering og reaktion på trusler, hvilket reducerer arbejdsbyrden.

I forbindelse med compliance-initiativer muliggør LogPoint automatisk overvågning af relevante compliance-parametre og advarer dig om relevante risici, når de opstår. Vores moderne SIEM-løsning er nem at bruge med en lav indlæringskurve for travle fagfolk. Vi fremmer også driftseffektiviteten ved at understøtte en proaktiv tilgang til forståelsen af dit netværk ved at levere handlingsrettet indsigt i realtid i din IT-infrastruktur for at skabe forretningsmæssig værdi.

Læs mere
What is SIEM? LogPoint's value proposition
What is SIEM? LogPoint's easy to understand SIEM solution