Hvad er SIEM? En komplet guide til Security Information and Event Management

SIEM definition – hvad er SIEM?

SIEM (Security Information and Event Management) er en løsning, der leverer overvågning, sporing og alarmering af sikkerhedshændelser eller hændelser inden for et IT-miljø. SIEM sikrer et omfattende og centraliseret overblik over sikkerheden i en IT-infrastruktur. Det giver professionelle indenfor cybersikkerhed indsigt i aktiviteterne i deres IT-miljø.

Hvordan virker SIEM software?

SIEM software indsamler og aggregerer logdata, der genereres gennem hele organisationens IT-infrastruktur, fra cloud-systemer og applikationer til netværks- og sikkerhedsenheder, såsom firewalls og antivirus. Softwaren identificerer derefter, kategoriserer og analyserer hændelser og begivenheder. SIEM analytics leverer alarmer, dashboards og rapporter i realtid til flere kritiske forretnings- og ledelsesenheder. Moderne SIEM løsninger anvender også maskinovervågning uden tilsyn for at muliggøre sporing af uregelmæssigheder (User and Entity Behavior Analytics) til den indsamlede log data.

Hvorfor er det vigtigt at anvende en SIEM løsning?

I den digitale økonomi skal virksomheder overvåge og beskytte deres data for at beskytte sig mod stadigvæk mere avancerede cybertrusler . Chancerne er, at din virksomhed har flere data at indsamle og analysere end nogensinde før. Med eksploderende datamængder og stigende kompleksitet, da IT infrastrukturer konvergerer mod hybridinstallationer mellem cloud og on-prem, er det stadig vigtigere at have en central sikkerhedsløsning til at spore adfærd og kritiske events.

Derudover betyder branchens mangel på dygtige ressourcer, at sikkerhedshændelser kan overbelaste analytikere og Security Operations Centers (SOC’er). Resultaterne er alarmtræthed og behovet for at prioritere, hvilke sikkerhedsressourcer virksomheden skal fokusere på.

SIEM løsninger gør virksomheder i stand til at reagere hurtigt og præcist på sikkerhedshændelser. En SIEM løsning giver centraliserede indsamlings-, klassifikations-, sporings-, korrelations- og analysefunktioner, hvilket gør det lettere for teams at overvåge og foretage fejlfinding af IT infrastruktur i realtid. Uden en SIEM løsning skal sikkerhedsanalytikere gennemgå millioner af data, der ikke kan sammenlignes for hver applikation og sikkerhedskilde. Kort sagt kan SIEM løsninger fremskynde afsløring og reaktion på cybertrusler – hvilket gør sikkerhedsanalytikere mere effektive og nøjagtige i deres undersøgelser.

Begrænsninger ved traditionelle SIEM løsninger

SIEM værktøjer har eksisteret siden 2005, men SIEM definitionen og svaret på “hvad er SIEM?” har udviklet sig betydeligt siden da. Ændringer i trussellandskabet har skabt et behov for at hurtigere at identificere en bredere vifte af trusler. I årevis blev SIEM-løsninger implementeret for at hjælpe sikkerhed og IT teams med at analysere sikkerhedsadvarsler i realtid. Men mange traditionelle SIEM løsninger kan ikke indsamle og analysere store nok mængder data fra en bredere vifte af kilder – inklusiv IoT og proprietære applikationer.

På grund af den eksponentielt voksende mængde data står mange organisationer over for en begrænset værdi med stigende omkostninger. Organisationer, der har et SIEM, hvor licensmodellen er baseret på datamængde, skal være selektive med hensyn til hvilke data der skal indtages og analyseres og fra hvilke applikationer, således at disse ikke overstiger deres budget. Dette kan potentielt betyde, at du går glip af data, du har brug for i tilfælde af overtrædelser, eller du kan potentielt lade din organisation stå som værende helt blind overfor unormal adfærd i kritiske systemer

Samtidig er der mangel på sikkerhedsanalytikere tilgængelige på arbejdsmarkedet. Sikkerhedsoperations hold kæmper for at holde trit med strømmen af ​​sikkerhedsadvarsler fra et voksende arsenal af threat detection -teknologier, alt imens at de stoler på regelbaserede manuelle procedurer til disse operationer. Heldigvis skaber avancerede værktøjer til analyse, efterforskning og reaktion kombineret med udvikling inden for maskinindlæring nye ydeevner i SIEM løsninger, der hjælper med at afhjælpe kløften mellem færdigheder indenfor cybersikkerhed.

 

Sådan løses udfordringer i security management

Fordele ved en moderne SIEM løsning?

For at etablere et kompetent cybersikkerhedsteam er SIEM løsninger et must have for virksomheder i enhver branche. Dagens virksomheder har brug for en løsning, der kan centralisere, forenkle og automatisere sikkerhedsprocesser for at muliggøre bedre analyser og procedurer indenfor hændelsesrespons.

De syv hovedfordele ved moderne SIEM er:

Overvågning og analyse ikon

1. Det indsamler og analyserer data fra alle kilder i realtid

Organisationer genererer mere data end nogensinde før. For at holde trit med stigningen i data skal SIEM værktøjer indtage data fra alle kilder – inklusiv cloud og on-premise logdata – for effektivt at overvåge, identificere og reagere på potentielle trusler. Moderne SIEM løsninger kan ikke bare indtage og analysere flere data. De trives med det. Jo flere data en organisation kan levere til sin SIEM software, jo mere synlighed vil analytikere have i aktiviteterne. Jo mere effektive vil de være til at opdage og reagere på trusler.

Machine Learning ML Icon

2. Det benytter sig af maskinlæring for at tilføje kontekst og det at være oplyst for endeligt at øge effektiviteten

Dagens angreb bliver mere sofistikerede, hvilket betyder, at organisationer har brug for lige så avancerede værktøjer til bekæmpelse heraf. Angribere er ofte afhængige af kompromitterede legitimationsoplysninger eller tvinger brugere til at udføre handlinger, der skader deres organisation. For at identificere disse trusler hurtigere skal SIEM værktøjer udstyres med maskinlæringsfunktioner som UEBA . Dette muliggør overvågning af mistænkelig brugeradfærd fra interne såvel som eksterne trusler.

Med UEBA vil organisationer se en drastisk stigning i deres SIEMs evne til at spore og identificere trusler. UEBA begrænser falsk positive, så analytikere har bedre kendskab til situationen før, under og efter en trussel – hvilket øger effektiviteten og gør det muligt at bruge deres begrænsede tid på reelle trusler.

Skalerbart Ikon

3. Dens fleksible og skalerbare arkitektur forbedrer tid til værdi

Mængden af ​​data, der produceres af organisationer, er steget til nye højder i løbet af de sidste par år, hvilket har resulteret i, at organisationer har brug for store dataarkitekturer, der er fleksible og skalerbare. På den måde kan de tilpasse sig og vokse, når virksomheder ændrer sig over tid. Moderne SIEM løsninger kan implementeres i virtuelle miljøer, på stedet eller i “skyen” med evnen til at håndtere komplekse implementeringer. Nogle SIEM løsninger giver kort implementeringstid og ressourcekrav til lav vedligeholdelse, hvilket resulterer i, at SIEM giver værdi inden for få dage.

Search Icon

4. Det leverer forbedrede efterforsknings- og hændelsesresponsværktøjer

Moderne SIEM løsninger overgår fundamental sikkerhedsovervågning og rapportering. De giver analytikere den klarhed, de har brug for, for at forbedre beslutningstagning og svartid. Med innovativ datavisualisering og intelligent forretningskontekst, for at hjælpe analytikere med bedre at kunne fortolke og reagere på, hvad dataene fortæller dem, bliver hændelsessvaret mere raffineret. Bedre analyser betyder, at teams mere effektivt kan styre hændelser og forbedre deres forensic undersøgelser – alt sammen inden for en enkelt grænseflade.

5. Det gør sikkerhedsanalytikere mere produktive fra dag ét.

Når logfiler er indsamlet, skal et SIEM system levere use cases for at hjælpe sikkerhedsteamet med at opdage og reagere på trusler med det samme. For eksempel skal levering af forskellige korrelationsregler, overholdelse af compliance standarder og afsløring af insidertrusler være use cases, som SIEM sikkerhedsløsningen straks og let tilgængeligt leverer på tværs af alle applikationer fra implementeringen.

LogPoint SIEM Security Analysts

6. Det reducerer krav til cybersikkerhedspersonale

Dagens sikkerhedsteam er i stigende grad tidsbegrænset, så forbedret automatisering frigør analytikere fra disse manuelle opgaver. Det gør det muligt for dem bedre at orkestrere svar på trusler. De bedste moderne SIEM løsninger bruger maskinovervågning uden tilsyn for at lette byrden for sikkerhedsanalytikere. Dette gøres ved at automatisere sporing af trusler, give forbedret kontekst og det at være oplyst (såsom threat intelligence) og benytter brugeradfærd til at få bedre indsigt.

Omkostnings management ikon

7. Det kommer med forudsigelig prisfastsættelse

SIEM licensmodeller baseret på dataforbrug er forældede. Datamængder i dag øges konstant, og dette bør organisationer ikke straffes for. Moderne SIEM prissætningsmodeller bør i stedet være baseret på antallet af enheder, der sender logfiler, hvilket betyder, at organisationer ikke behøver at bekymre sig om, at deres dataforbrug påvirker omkostningerne, så de kan fokusere på skalering til fremtidige forretningsbehov. Sørg for at analysere de samlede ejeromkostninger, også når SIEM sikkerheden skal skaleres. Nogle leverandører har tilføjet omkostninger, når de øger hardwarefunktionerne eller antallet af medarbejdere, der har brug for adgang til SIEM softwaren.

LogPoint Roadmap

Hvordan vælger jeg en SIEM-løsning?

Når du vælger en SIEM løsning, bør virksomheder overveje at organisere en workshop, enten internt eller sammen med en SIEM partner, for at definere og blive enige om projektets omfang og tidslinje. For at bestemme implementeringens omfang og tidslinje skal du identificere og endnu vigtigere prioritere en liste over use cases for at diktere, hvad de nødvendige logkilder skal være. Det er også vigtigt blive enige om en tidslinje for implementering, for at sikre, at SIEM sikkerheden stemmer overens med virksomhedens mål.

De fire nøglespørgsmål, der skal overvejes i processen med at vælge en SIEM løsning er;

  1. HVILKE applikationer skal man fokusere på?
  2. HVORDAN skal man reagerer, når der opdages trusler?
  3. HVOR er de mest kritiske trusler mod dit miljø? 
  4. HVORFOR er disse de mest kritiske trusler, og hvilken indvirkning har et brud?

The three main steps in planning your SIEM project

1. Bestem dine forretningskritiske datakilder

Når du har håndteret det ideelle projekts omfang, kan du derefter identificere logkilder inden for dette omfang for at bestemme, hvordan du får de relevante og nødvendige data. For eksempel fungerer firewalls, sporing af indtrængen og antivirussoftware som primære datakilder til SIEM use cases. Men der er mange flere, herunder routere, web-filtre, domæne-controllere, applikationsservere, databaser og andre digitalt tilsluttede aktiver. Det er afgørende, at du prioriterer de inkluderede kilder for at sikre, at SIEM leverer de ønskede data til understøttelse af de valgte use cases.

2. Identificer events og alarmer med høj prioritet

Når det kommer til at beskytte en organisation mod insider- og eksterne trusler, står sikkerhedsteams over for en stadigvæk voksende liste over sikkerhedshændelser, der skal analyseres og handles efter. For at bryde igennem denne kan SIEM software bruges til at gøre events og data mere indsigtsfulde. Alligevel skal virksomheder først bestemme deres højt prioriterede events, og hvordan de udledes fra applikationer og enheder fra infrastrukturen. På denne måde kan sikkerhedsteams bruge SIEM til at bruge mere tid på hændelser og alarmer, der kan være mere kritiske for virksomheden og dens data.

3. Find dine nøglesucces statistikker

En vellykket implementering af SIEM stemmer overens med dine forretningsmål. Målinger for nøglesuccesser skal bestemmes inden implementering for at sikre maksimal ROI. For eksempel kan det være metrics der fastslår at reducere datatyveri eller forbedre, hvordan virksomheder opdager potentielle overtrædelser eller insidertrusler. Men der er naturligvis mange flere. Virksomheder skal afgøre, hvad succes betyder for dem, og hvordan SIEM use cases kan bruges til at opnå det.

Primære steps i planlægning af SIEM

Virksomheder der samarbejder med LogPoint for en Moderne SIEM løsning kan forvente:

Threat intelligence enabled by a next-gen SIEM solution

Bedre detektion og reaktion på trusler

En moderne SIEM-løsning leverer dataanalyse i realtid, hurtig påvisning af data brud, data indsamling, sikker datalagring og præcis datarapportering for at forbedre registreringen af trusler og reponstid.

LogPoint SIEM løsningen hjælper gratis sikkerhedsanalytikere fra tidskrævende manuelle opgaver

Færre medarbejdere

Automatiseringen af funktioner frigør sikkerhedsanalytikere fra tidskrævende og manuelle opgaver og sætter dem i stand at imødekomme trusler. De bedste moderne SIEM-løsninger anvender machine learning og UEBA for at lette byrden for de travle sikkerhedsanalytikere.

Omkostningsstyring

Mindre forbrug

En moderne SIEM-løsning med en simpel og forudsigelig licensmodel gør det muligt for virksomheder at bruge mindre på at beskytte deres data, uanset datamængden de har, antallet af datakilder, og hvorfra dataene er logget.

LogPoint’s value proposition

We have a history of success in IT security and safeguarding businesses from risk and mitigating reputational and financial damage. By providing a simplified overview of your IT infrastructure you can make impactful business decisions.

By using, our advanced UEBA technology solution, based on machine learning, we give your security team and edge. We ensure less business downtime by enabling your team to respond and detect threats faster and efficiently.

The SIEM solution integrates easily with all devices in your network, giving a holistic and correlated overview of events in your IT infrastructure.

LogPoint’s Modern SIEM solution translates all data into one common language, making it possible to compare events across all systems. This common language makes it very easy and efficient to search, analyze and report on the data. This helps accelerates the team’s detection and response rate to threats reducing workload.

For compliance initiatives, LogPoint enables automatic monitoring of relevant compliance parameters and alerts you to relevant risks as they happen. Our Modern SIEM solution is easy to use with a low learning curve for busy professionals. We also drive operational efficiencies by supporting a proactive approach to understanding your network, by providing actionable, real-time insight into your IT infrastructure to drive business value.

Learn more
What is SIEM? LogPoint's value proposition
What is SIEM? LogPoint's easy to understand SIEM solution

Learn more…

PLACEHOLDER
PLACEHOLDER
PLACEHOLDER