Hvad er SIEM? En komplet guide til Security Information and Event Management

Definition af SIEM – hvad er SIEM?

SIEM (Security Information and Event Management) er en løsning, der leverer overvågning, sporing og alarmering af sikkerhedshændelser eller hændelser inden for et IT-miljø. SIEM sikrer et omfattende og centraliseret overblik over sikkerheden i en IT-infrastruktur. Det giver de eksperter, der arbejder med cybersikkerhed, indsigt i aktiviteterne i deres IT-miljø.

Hvordan virker SIEM-software?

SIEM-software indsamler og aggregerer logdata, der genereres gennem hele organisationens IT-infrastruktur, fra cloud-systemer og applikationer til netværks- og sikkerhedsenheder, såsom firewalls og antivirus. Softwaren identificerer, kategoriserer og analyserer derefter hændelser og begivenheder. SIEM-analyser leverer alarmer, dashboards og rapporter i realtid til flere kritiske forretnings- og ledelsesenheder. Moderne SIEM-løsninger anvender også machine learning den tilsyn for at muliggøre sporing af anomaliteter (User and Entity Behavior Analytics) til de indsamlede logdata.

Hvorfor er det vigtigt at anvende en SIEM-løsning?

I den digitale økonomi skal virksomheder overvåge og beskytte deres data for at beskytte sig mod cybertrusler ,der bliver mere og mere avancerede. Der er stor sandsynlighed for, at din virksomhed har flere data at indsamle og analysere end nogensinde før. Den stigende datamængde og kompleksitet er et resultat af, at IT-infrastrukturer i stadig stigende grad består af hybridinstallationer i cloudmiljøer og i det lokale miljø, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have en central sikkerhedsløsning til at spore adfærd og kritiske hændelser.

Desuden betyder branchens mangel på dygtige ressourcer, at sikkerhedshændelser kan overbelaste analytikere Security Operations Centers (SOC’er). Resultatet er alarmtræthed og behovet for at prioritere, hvilke sikkerhedsressourcer virksomheden skal fokusere på.

SIEM-løsninger sætter virksomheder i stand til at reagere hurtigt og præcist på sikkerhedshændelser. Med en SIEM-løsning får du centraliserede funktioner til indsamling, klassificering, sporing, korrelation og analyse, hvilket gør det lettere for teams at overvåge og foretage fejlfinding af IT-infrastrukturen i realtid. Uden en SIEM-løsning skal sikkerhedsanalytikere gennemgå millioner af data, der ikke kan sammenlignes for hver applikation og sikkerhedskilde. Kort sagt kan SIEM-løsninger fremskynde afsløring og reaktion på cybertrusler – hvilket gør sikkerhedsanalytikere mere effektive og nøjagtige i deres undersøgelser.

Begrænsninger ved traditionelle SIEM-løsninger

SIEM-værktøjer har eksisteret siden 2005, men SIEM-definitionen og svaret på “hvad er SIEM?” har udviklet sig betydeligt siden da. Ændringer i trussellandskabet har skabt et behov for at hurtigere at identificere en bredere vifte af trusler. I årevis blev SIEM-løsninger implementeret for at hjælpe sikkerhed og IT-teams med at analysere sikkerhedsadvarsler i realtid. Men mange traditionelle SIEM-løsninger kan ikke indsamle og analysere store nok mængder ikke-sammenlignelige og siloopdelte data fra en bredere vifte af kilder – inklusiv IoT og egenudviklede applikationer.

På grund af den eksponentielt voksende mængde data står mange organisationer over for en begrænset værdi med stigende omkostninger. Organisationer, der har et SIEM, hvor licensmodellen er baseret på datamængder, skal være selektive med hensyn til hvilke data der skal indtages og analyseres og fra hvilke applikationer, således at disse ikke overstiger deres budget. Det kan potentielt betyde, at du går glip af data, du har brug for i tilfælde af overtrædelser, eller du kan potentielt gøre din organisation blind overfor unormal adfærd i kritiske systemer.

Samtidig er der mangel på sikkerhedsanalytikere på arbejdsmarkedet. SOC-teams kæmper for at holde trit med strømmen af ​​sikkerhedsadvarsler fra et voksende arsenal af teknologier til trusselssporing, alt imens de er afhængige af regelbaserede manuelle procedurer til disse operationer. Heldigvis skaber avancerede værktøjer til analyse, efterforskning og reaktion kombineret med udvikling inden for machine learning nye muligheder i SIEM-løsninger, der afhjælper manglen på færdigheder indenfor cybersikkerhed.

 

 

Sådan løses udfordringer i security management

Fordele ved en moderne SIEM-løsning

For at etablere et kompetent cybersikkerhedsteam er SIEM-løsninger et musthave for virksomheder i enhver branche. Dagens virksomheder har brug for en løsning, der kan centralisere, forenkle og automatisere sikkerhedsprocesser for at muliggøre bedre analyser og procedurer indenfor hændelsesrespons.

De syv primære fordele ved moderne SIEM er:

Overvågning og analyse ikon

1. Det indsamler og analyserer data fra alle kilder i realtid

Organisationer genererer mere data end nogensinde før. For at holde trit med stigningen i data skal SIEM-værktøjer indtage data fra alle kilder – inklusiv cloud og on-premise logdata – for effektivt at overvåge, identificere og reagere på potentielle trusler. Moderne SIEM-løsninger kan ikke bare indtage og analysere flere data. De trives med det. Jo flere data en organisation kan levere til sin SIEM-software, jo mere indsigt får analytikere i aktiviteterne. Og jo mere effektive vil de være til at opdage og reagere på trusler.

Machine Learning ML Icon

2. Løsningen benytter sig af machine learning or at skabe en kontekst og mere bevidsthed, hvilket i sidste ende øger effektiviteten

I dag bliver angreb mere og mere sofistikerede, hvilket betyder, at organisationer har brug for avancerede værktøjer til bekæmpelse af dem. Cyberkriminelle er ofte afhængige af kompromitterede legitimationsoplysninger, eller de tvinger brugere til at udføre handlinger, der skader deres organisation. For at identificere disse trusler hurtigere skal SIEM-værktøjer udstyres med machine learning som UEBA . Det muliggør overvågning af mistænkelig brugeradfærd fra interne såvel som eksterne trusler.

Med UEBA vil organisationer se en drastisk stigning i deres SIEM-løsnings evne til at spore og identificere trusler. UEBA begrænser falsk positive, så analytikere har bedre kendskab til situationen før, under og efter en trussel – hvilket øger effektiviteten og gør det muligt at bruge deres begrænsede tid på reelle trusler.

 

Skalerbart Ikon

3. Dens fleksible og skalerbare arkitektur forbedrer tid til værdi

Mængden af ​​data, der produceres af organisationer, er steget til nye højder i løbet af de sidste par år, hvilket har resulteret i, at organisationer har brug for store dataarkitekturer, der er fleksible og skalerbare. På den måde kan de tilpasse sig og vokse, når virksomheder ændrer sig over tid. Moderne SIEM-løsninger kan implementeres i virtuelle miljøer, på stedet eller i “skyen” med muligheden for at håndtere komplekse implementeringer. Nogle SIEM-løsninger har kort implementeringstid og lav vedligeholdelse, hvilket sikrer, at SIEM giver værdi inden for få dage.

4. De leverer forbedrede efterforsknings- og hændelsesresponsværktøjer

Moderne SIEM-løsninger er meget mere end grundlæggende sikkerhedsovervågning og rapportering. De giver analytikere den vished, de har brug for, for at tage bedre beslutninger og og reagere hurtigere. Med innovativ datavisualisering og intelligent forretningskontekst, der hjælper analytikere med bedre at kunne fortolke og reagere på, hvad dataene fortæller dem, bliver deres reaktioner på hændelser mere raffinerede. Bedre analyser betyder, at teams mere effektivt kan administrere hændelser og forbedre deres tekniske undersøgelser – alt sammen inden for en enkelt grænseflade.

5. Sikkerhedsanalytikere bliver mere produktive fra dag ét

Når logfiler er indsamlet, skal et SIEM-system levere use cases for at hjælpe sikkerhedsteamet med at opdage og reagere på trusler med det samme. For eksempel skal levering af forskellige korrelationsregler, overholdelse af compliance-standarder og afsløring af insidertrusler være use cases, som SIEM-sikkerhedsløsningen straks og let tilgængeligt leverer på tværs af alle applikationer fra implementeringen.

LogPoint SIEM Security Analysts

6. De reducerer krav til cybersikkerhedsmedarbejdere

Moderne sikkerhedsteams er i stigende grad begrænset af tiden, så forbedret automatisering frigør analytikere fra de manuelle opgaver. Det gør det muligt for dem bedre at orkestrere svar på trusler. De bedste moderne SIEM-løsninger bruger machine learning uden tilsyn for at lette byrden for sikkerhedsanalytikere. Det gøres ved at automatisere sporing af trusler, give forbedret kontekst og mere viden (såsom trusselsinformation) og benytter brugeradfærd til at få bedre indsigt.

Omkostnings management ikon

7. De kommer med forudsigelig prisfastsættelse

SIEM-licensmodeller baseret på dataforbrug er forældede. Datamængder i dag øges konstant, og det bør organisationerne ikke straffes for. Moderne SIEM-prissætningsmodeller bør i stedet være baseret på antallet af enheder, der sender logfiler, hvilket betyder, at organisationer ikke behøver at bekymre sig om, at deres dataforbrug påvirker omkostningerne, hvilket giver dem mulighed for at fokusere på skalering til fremtidige forretningsbehov. Sørg for at analysere de samlede ejeromkostninger, også når SIEM-sikkerheden skal skaleres. Nogle leverandører tilføjer flere omkostninger, hvis de øger hardwarefunktionerne eller antallet af medarbejdere, der har brug for adgang til SIEM-softwaren.

LogPoint Roadmap

Hvordan vælger jeg en SIEM-løsning?

Når de vælger en SIEM-løsning, bør virksomheder overveje at organisere en workshop, enten internt eller sammen med en SIEM-partner, for at definere og blive enige om projektets omfang og tidslinje. For at fastsætte implementeringens omfang og tidslinje skal du identificere og endnu vigtigere prioritere en liste over use cases for at diktere, hvad de nødvendige logkilder skal være. Det er også vigtigt blive enige om en tidslinje for implementering, for at sikre, at SIEM-sikkerheden stemmer overens med virksomhedens mål.

De fire nøglespørgsmål, der skal overvejes i processen med at vælge en SIEM-løsning er:

  1. HVILKE applikationer skal man fokusere på?
  2. HVORDAN skal man reagere, når der opdages trusler?
  3. HVOR er de mest kritiske trusler mod dit miljø?
  4. HVORFOR er disse de mest kritiske trusler, og hvilken indvirkning har et brud?

De tre primære trin i planlægningen af dit SIEM-projekt

1. Bestem dine forretningskritiske datakilder

Når du har håndteret det ideelle projekts omfang, kan du derefter identificere logkilder inden for dette omfang for at fastsætte, hvordan du får de relevante og nødvendige data. For eksempel fungerer firewalls, sporing af indtrængen og antivirussoftware som primære datakilder til SIEM use cases. Men der er mange flere, herunder routere, webfiltre, domæne-controllere, applikationsservere, databaser og andre digitalt tilsluttede aktiver. Det er afgørende, at du prioriterer de inkluderede kilder for at sikre, at SIEM leverer de ønskede data til understøttelse af de valgte use cases.

2. Identificer events og alarmer med høj prioritet

Når det kommer til at beskytte en organisation mod insider- og eksterne trusler, mødes sikkerhedsteams af en stadigvæk voksende liste over sikkerhedshændelser, der skal analyseres og handles efter. For at håndtere dette kan SIEM-software bruges til at gøre events og data mere indsigtsfulde. Alligevel skal virksomheder først fastsætte deres højt prioriterede events, og hvordan de udledes fra applikationer og enheder fra infrastrukturen. På denne måde kan sikkerhedsteams bruge SIEM til at bruge mere tid på hændelser og alarmer, der kan være mere kritiske for virksomheden og dens data.

3. Find dine nøglesuccesstatistikker

En vellykket implementering af SIEM stemmer overens med dine forretningsmål. Målinger for nøglesuccesser skal bestemmes inden implementering for at sikre maksimal ROI. Det kan f.eks. være parametre, der fastslår, at datatyveri skal reduceres, eller det skal forbedres, hvordan virksomheder opdager potentielle overtrædelser eller insidertrusler. Men der er naturligvis mange flere. Virksomheder skal afgøre, hvad succes betyder for dem, og hvordan SIEM use cases kan bruges til at opnå det.

Primære steps i planlægning af SIEM

Virksomheder, der samarbejder med LogPoint om en moderne SIEM-løsning, kan forvente:

Threat intelligence enabled by a next-gen SIEM solution

Bedre sporing og reaktion på trusler

En moderne SIEM-løsning leverer dataanalyse i realtid, hurtig påvisning af databrud, dataindsamling, sikker datalagring og præcis datarapportering for at forbedre registreringen af trusler og reponstid.

LogPoint SIEM løsningen hjælper gratis sikkerhedsanalytikere fra tidskrævende manuelle opgaver

Færre medarbejdere

Automatiseringen af funktioner frigør sikkerhedsanalytikere fra tidskrævende og manuelle opgaver og giver dem mulighed for at imødekomme trusler. De bedste moderne SIEM-løsninger anvender machine learning og UEBA for at lette byrden for de travle sikkerhedsanalytikere.

Omkostningsstyring

Mindre forbrug

En moderne SIEM-løsning med en simpel og forudsigelig licensmodel gør det muligt for virksomheder at bruge mindre på at beskytte deres data, uanset datamængden de har, antallet af datakilder, og hvorfra dataene er logget.

LogPoints værditilbud

Vi har erfaring med og stor succes inden for IT -sikkerhed, hvor vi beskytter virksomheder mod risiko og afhjælper skader på omdømme og økonomi. Ved at give et forenklet overblik over din IT-infrastruktur kan du træffe effektive forretningsbeslutninger.

Ved at bruge vores avancerede UEBA-teknologiløsning, der e baseret på machine learning giver vi dit sikkerhedsteam en fordel. Vi sikrer mindre nedetid i virksomheden ved at give dit team mulighed for at reagere og opdage trusler hurtigere og mere effektivt.

SIEM-løsningen integreres let med alle enheder i dit netværk, hvilket giver et helhedsorienteret og korreleret overblik over begivenheder i din IT-infrastruktur.

LogPoints moderne SIEM-løsning oversætter alle data til ét fælles sprog, hvilket gør det muligt at sammenligne hændelser på tværs af alle systemer. Dette fælles sprog gør det meget let og effektivt at søge i, analysere og rapportere dataene. Det hjælper med at fremskynde teamets sporings- og svarrate på trusler, hvilket reducerer arbejdsbyrden.

Af hensyn til compliance muliggør LogPoint automatisk overvågning af relevante compliance-parametre og advarer om relevante risici, når de opstår. Vores moderne SIEM-løsning er let at bruge med en lav indlæringskurve for travle eksperter. Vi øger også driftseffektiviteten ved at understøtte en proaktiv tilgang til at forstå dit netværk ved at give indsigt i realtid i din IT-infrastruktur for at skabe forretningsværdi.

Learn more
What is SIEM? LogPoint's value proposition
What is SIEM? LogPoint's easy to understand SIEM solution