Hvorfor kan en mislykket SAP-revision udgàre en fare for din virksomhed, og hvordan sikrer du vellykkede revisioner? SAP-systemer underkastes en IT-revision hvert år. De to vigtigste problemområder i forbindelse med SAP-revisioner er sikkerhed og dataintegritet.

Hvorfor er en SAP-revision så afgørende for din virksomhed?

Når man ser på sikkerhed som en del af revisionen, er korrekt adskillelse af opgaver og adgangskontroller afgørende for at etablere systemets kontroller. Det kan tage tid, som når SAP skal implementeres. En virksomhed skal gennemgå en omfattende proces med at skitsere deres processer og derefter opbygge systemsikkerheden helt fra bunden. Det er nemt at overvåge, hvem der har adgang til hvilke data og processer, ved at sikre tilstrækkelig funktionsadskillelse. Når disse sikkerhedsforanstaltninger er på plads, er næste skridt at se på systemets ændringer. For at sikre systemets sikkerhed og integritet er det yderst vigtigt at definere, hvem der kan godkende en ændring mellem en test og et produktionssystem.

For at bestå en revision har revisorerne brug for oplysninger om systemindstillinger, dataintegritet og processer for at afgøre, om bestemmelserne er blevet fulgt. Mangler i komponenter skal rettes hurtigt for at bestå en revision. Løbende overvågning af systemsikkerhed og afhjælpning af mangler vil hjælpe med at overholde reglerne og lette revisionens godkendelse.

Hvad er konsekvenserne for din virksomhed, hvis dit SAP-system ikke består en revision?

Hvis SAP-systemet ikke består en revision, kan konsekvenserne være alvorlige, hvilket ofte betyder, at virksomheder ikke kan opretholde den daglige drift. Mulige konsekvenser kan omfatte:

 

  • Nedlukning af SAP-systemet. En mislykket revision eller dataintegritet af kritiske data (f.eks. finansielle data, indkøbs- og salgsdata) kan føre til nedlukning af et system eller en transaktion i SAP.
  • Brug af dyre ressourcer.Hvis SAP-systemet ikke består en revision, skal det rettes med det samme. Det kræver ofte investeringer og eksterne konsulenter at udbedre systemmangler, der er identificeret under revisionen, hvilket kan være dyrt.
  • Personligt ansvar.I mange virksomheder er ledelsesteamet personligt ansvarlig for nøjagtigheden af finansielle oplysninger. En fejl i de finansielle oplysninger vil resultere i en mislykket SAP-revision.
  • Manglende tillid fra kunder og partnere.Manglende overholdelse af standarder som GDPR og SOX er ofte resultatet af en mislykket revision. Manglende overholdelse kan føre til problemer med kunder, partnere og leverandører, hvis oplysninger lagres i SAP-systemerne.
  • Øget risiko for bedrageri.Antag, at systemmangler kun udbedres efter hver revision. I så fald er dine systemer sårbare over for fortsatte forsøg på svindel indtil næste revision. Automatisering og kontinuerlig systemovervågning er nødvendig for at beskytte SAP-systemer mod svigagtig aktivitet.

 

Hvorfor bør du handle nu?

Revisioner er løbende

SAP-revisioner er en repetitiv og dyr proces, der kan føre til økonomiske tab, hvis systemmangler ikke håndteres omgående. Automatisering og løbende overvågning gør revisionen mere problemfri og reducerer omkostningerne.

SAP er sårbar over for svindel

Beskyttelse af SAP-systemer mod svigagtig aktivitet er afgørende for virksomhedens bæredygtighed. Hvis SAP-systemet kun overvåges én gang om året for at overholde en revision, kan det være sårbart resten af året.

Fejl er dyre

Omkostningerne kan være høje, hvis et SAP-system ikke består en revision, ikke kun på grund af afbrydelsen af forretningsgangen, men også fordi man er nødt til at bruge dyre ressourcer på at løse de problemer, der førte til fejlen.

Beskyt kernen i din organisation

SAP-systemer lagrer dine intellektuelle ejendomsrettigheder og er kernen i dine forretningsprocesser. En revisionsrelateret fejl i dine SAP-systemer kan føre til tab af vigtige data fra dine systemer.

Resumé

SAP-revisioner er nødvendige for hver organisation og er afgørende for at sikre systemet og beskytte dataintegriteten. I tilfælde af, at et system ikke består revisionen, kan konsekvenserne for organisationen være kritiske både økonomisk og driftsmæssigt. Selv uden for revisionen er det nødvendigt at overvåge disse systemer kontinuerligt og automatisk. Med en intelligent sikkerhedsplatform kan du opdage trusler mod dine SAP-systemer tidligt og dermed handle proaktivt med passende modforanstaltninger mod sikkerhedshændelser. En afbrydelse af eller en utilgængelig SAP-infrastruktur fører til øjeblikkelige økonomiske tab og manuelle bestræbelser på at genoprette systemet. Det eneste, der skal til, er ét vellykket angreb!

SAP audith

Contact Logpoint

Contact us and learn why
industry-leading companies
choose Logpoint:

Contact Logpoint