Af Ira Lisa Kristina Leino, Product Marketing Manager 

SAP-systemer er omdrejningspunktet for forretningsdrift, de lagrer data relateret til ERP (Enterprise Resource Planning), SCM (Supply Chain Management), PLM (Product Lifecycle Management), CRM (Customer Relationship Management) og mange andre. Hvorfor er SAP-data så hotte emner? Det faktum, at hele 87 % af den globale handel genereres i SAP,  betyder, at disse systemer er et fristende mål for cyberkriminelle. 

For at afbøde og imødegå disse trusler er Logpoint BCS (Business-Critical Security) til SAP baseret på teknologi, der udtrækker SAP-data og forbinder dem med et SIEM-system for at levere komplette end-to-end-sikkerhedsdriftsfunktioner til SAP-hændelser. Relanceringen af Logpoints SAP-produkter opdeler det tidligere produkt i fire løsninger for bedre at imødekomme kundernes behov og er den første Business-Critical Security-løsning under Logpoint BCS-paraplyen

Introduktion af BCS – sikkerhed for forretningskritiske systemer 

Ved at integrere SAP-data i et SIEM leverer vi trusselsdetektion i realtid, hændelsesrespons, avancerede analyser og overvågning af hele det forretningskritiske system i én central sikkerhedsdriftsløsning. 

Logpoint BCS for SAP helps monitor business-critical data and act on security incidents.

Logpoint BCS til SAP hjælper med at overvåge forretningskritiske data og handle på sikkerhedshændelser. 

Den nye Logpoint BCS dækker alle vores nuværende og kommende sikkerhedsløsninger til forretningskritiske systemer. 

Fire løsninger, der opfylder alle SAP-overvågningsbehov 

Med relanceringen introducerer vi fire løsninger, herunder nye funktioner til overvågning af virksomhedens integritet – det er nemmere end nogensinde før at finde den rigtige løsning til dine behov.  

Med de fire nye løsninger kan kunderne: 

Føje det manglende sikkerhedslag til SAP 

Sikkerheden i SAP-systemer er begrænset. SAP-dataene korrelerer ikke med andre hændelser i IT-netværket, hvilket skaber et alvorligt sikkerhedsbrist, der kun kan løses ved at bringe de forretningskritiske data ind i en central overvågningsløsning, SIEM. Logning, avancerede analyser og hændelsesrespons er begrænset eller ikke-eksisterende i sådanne applikationer.  

SAP-systemerne er i alvorlig fare.  64 % af virksomhederne har rapporteret om alvorlige brud på deres SAP-systemer i løbet af de seneste 24 måneder.  

Håndter sikkerhedsbegrænsningerne i forretningskritiske applikationer, og løft SAP-sikkerheden til næste niveau med Security & Audit Compliance Monitoring-løsningen.  

Extracting SAP data into SIEM gives a clear overview of incidents.

Udtræk af SAP-data til SIEM giver et klart overblik over hændelser. 

 

Minimere svindel og økonomiske tab 

Svindel (55 %), pengegevinst (49 %) og tyveri af intellektuel ejendom (44 %) er de vigtigste motivationer bag insidertrusler. Vores Business Integrity Monitoring-løsning leverer kontinuerlig overvågning i takt med virksomhedens behov. Den registrerer afvigelsespunkter i SAP-forretningsprocesserne ved at sammenligne dem med et normalt flow med foruddefinerede use cases. Automatiserede proceskontroller, visuelle dashboards og alarmer sikrer, at håndteringen af fejl, svindel og adgangsovertrædelser bliver mere effektiv. 

Overvåge adgang til personoplysninger 

Personligt identificerbare oplysninger er en af de mest almindelige typer kompromitterede oplysninger i forbindelse med sikkerhedsbrud på ERP-systemer.   Vores Personal Identifiable Information (PII) Access Monitoring-løsning centraliserer overvågningen af følsomme og personlige data på én platform. Det giver brugerne et bedre overblik og mulighed for at håndtere adgangsovertrædelser hurtigt og effektivt. 

Organisationer kan stå over for op til €20 millioner eller 4 % af deres årlige omsætning – alt efter hvad der er størst – i straf for manglende overholdelse af GDPR. Et letforståeligt overblik over logfiler relateret til persondata hjælper teams med at afdække uautoriseret adgang eller lækage af data og handle hurtigt for at undgå omkostningerne forbundet med manglende overholdelse og reducere revisionsomkostningerne. 

Identificere driftsproblemer 

IT Service Intelligence fungerer som Operations Monitoring, men inden for SAP-systemer. Ifølge en IDC-rapport er nedetid i forretningskritiske ERP-systemer dyrt – estimaterne varierer fra tusindvis af dollars op til $500.000 pr. time. Derudover oplever mange organisationer nedetid i forretningskritiske systemer hver anden måned. Vores IT-SI-løsning til SAP-systemer giver fuldt overblik over systemets driftskapacitet, identificerer driftsproblemer og giver tidlige advarsler for at omgå eventuelle problemer, før de opstår. 

Mix og match ud fra dine behov 

Vælg de mest relevante løsninger for at sikre dine systemer – løsningerne fås separat og kan kombineres med hinanden baseret på din organisations behov. Logpoint BCS til SAP-løsninger fungerer sammen med alle SIEM’er. 

BCS for SAP

Contact Logpoint

Contact us and learn why
industry-leading companies
choose Logpoint:

Contact Logpoint