Effektiv cybersikkerhed er et vigtigt mål for alle virksomheder. I takt med at mange virksomheder er gået over til distribuerede og virtuelle arbejdsmiljøer, arbejder flere og flere hjemmefra og andre fjerntliggende steder. Som mange andre organisationer har du implementeret en række digitale applikationer for at muliggøre dette skift.

Du har også implementeret de bedste løsninger i sin klasse, der giver sikkerhed i alle angrebsvektorer og afhjælper sårbarheder. Selvom hver løsning fungerer godt, arbejder de ofte ikke sammen, medmindre virksomheden har investeret massivt i kundetilpassede integrationer. Resultatet er, at de fleste cybersikkerhedsteams overbebyrdes med mange alarmer og ikke er i stand til at reagere rettidigt på dem. I cyberterminologi betyder det “med det samme” i realtid. Når responsen på en hændelse er langsom, eller alarmer forsvinder i en bunke, der bare bliver større og større, har cyberkriminelle en bedre chance for at bryde sikkerhedsforanstaltningerne. Faktisk bruger de netop deres evne til at forvirre og overvælde dine forsvarsmekanismer og snige sig ind med komplekse  multivektorangreb.

Vær forberedt på at imødegå disse multivektorcyberangreb

Nylige statistikker fra CyberTalk rapporterer, at “i det seneste to år er antallet af cyberangreb steget med 400 procent.” Cyberkriminelle igangsætter 80 % af disse angreb, og de bruger multivektor-angrebsstrategier til at øge deres chancer for at få succes. Hvis du ved, at dine sikkerhedssystemer ikke er integrerede. Så ved de det også. En metode er at iscenesætte et multivektorangreb med en kombination af mobile og cloudbaserede adgangspunkter. Selvom hvert sikkerhedssystem kan generere en alarm, ved du ikke, at disse alarmer er relaterede, og derfor kan din reaktion være utilstrækkelig.

En af de bedste måder at forbedre din cybersikkerhed på og opnå en meget effektiv reaktion på cybertrusler er ved at bruge SOAR – en teknologi til sikkerhedsorkestrering, automatisering og reaktion.

SOAR gør din cybersikkerhedsstrategi mere effektiv

SOAR er et værktøj, der automatiserer din evne til at indsamle, analysere og prioritere alarmer og sikkerhedsdata fra mange kilder og systemer. I stedet for manuelt at sammenstille uensartede data fra flere sikkerhedssystemer organiserer og analyserer SOAR dataene for dig og præsenterer alle de kontekstuelle oplysninger og efterretninger, som dit sikkerhedsteam har brug for til hurtig detektion og reaktion på trusler.

SOAR gør ikke kun det hårde arbejde med hensyn til dataindsamling og korrelation, men SOAR bruger også arbejdsgange og playbooks til at automatisere gentagne opgaver, såsom håndtering af falsk-positive alarmer. Falske positiver er en konstant byrde for alle sikkerhedsteams på grund af lave alarmtærskler, der får cybersikkerhedssystemer til at generere en alarm ved den mindste provokation. Bare ved at automatisere analysen og reagere på falske positiver kan du frigøre sikkerhedsressourcer betydeligt.

Men ikke nok med det.

SOAR’s automatiserede playbooks sikrer også en ensartet tilgang til trusselsanalyse, da de vejleder sikkerhedsanalytikere i, hvordan de reagerer korrekt. Derfor forbedres responstiden og effektiviteten markant. Derudover lærer analytikerne også af den vejledning, de får i deres playbook, og kan på den måde forbedre deres sikkerhedskompetencer.

Kort sagt hjælper et SOAR-værktøj jeres sikkerhedsteams med at reagere effektivt på trusler, reducere stress og være langt mere produktive.

Lad os se nærmere på de tre vigtigste måder, som SOAR forbedrer din organisations sikkerhedsgrad på.

SOAR automatiserer gentagne workflows i forbindelse med trusselsrespons

Sikkerhedsteams bruger en stor del af deres tid på at håndtere de mange forskellige sikkerhedsteknologier, der anvendes i hele organisationen, og håndtere de tusindvis af daglige alarmer, som disse systemer genererer – mange af dem falsk positive. Analytikere skal skifte mellem flere grænseflader for at undersøge og prioritere alarmer, og i mange tilfælde er det netop derfor, de menneskelige fejl opstår. SOAR-løsninger hjælper jeres sikkerhedsteam med at automatisere eller halvautomatisere nogle af de daglige, gentagne sikkerhedsworkflows og dermed reducere deres arbejdsbyrde.

SOAR organiserer uensartede data for at fremskynde hændelsesanalysen og prioriteringen

SOAR-systemer indsamler størstedelen af dataene fra dit SIEM og også fra andre sikkerhedsprodukter, der ikke er tilsluttet SIEM. Resultatet er, at sikkerhedsanalytikere og CISO’er har et komplet og sammenhængende billede af de trusler, de står overfor, og den nødvendige information til at reagere på dem. SOAR-systemer prioriterer alarmer intelligent, så sikkerhedsteams kan fokusere deres ressourcer effektivt.

SOAR påtager sig det hårde arbejde, så sikkerhedsanalytikere ikke længere behøver at bruge tid på manuelle undersøgelsesmetoder eller at benytte sig af viden fra den enkelte analytiker, der er udokumenteret og utilgængelig for resten af SOC-teamet. Al intelligence og alle controller præsenteres via én enkelt oversigt, så sikkerhedsteams kan samarbejde bedre og arbejde smartere.

SOAR opretter en standardiseret hændelsesrespons, der er nem at følge

For det andet fremskynder SOAR reaktionen ved at automatisere undersøgelsesworkflows fuldt ud og ved at guide sikkerhedsanalytikere til den rigtige reaktion via foruddefinerede playbooks. I de fleste tilfælde anbefaler SOAR-systemet en standardreaktion, og alt, hvad analytikeren skal gøre, er at godkende eller udføre denne beslutning. Automatiske playbooks sikrer en ensartet trusselsreation, samtidig med at det øger dit sikkerhedsteams produktivitet.

Ironisk nok er playbooks også dér, hvor organisationer, der gerne vil indføre SOAR, men ikke har et sæt playbooks eller sikkerhedspersonale til at udvikle dem, støder på problemer. Disse SOC-teams har simpelthen aldrig haft tid til overs til et sådant projekt. Det gælder især for mellemstore virksomheder med begrænsede cybersikkerhedsbudgetter. Det bør dog ikke afholde disse organisationer fra at overveje SOAR, fordi LogPoint i dag tilbyder en løsning med indbyggede og færdigpakkede playbooks – der nemt kan tilpasses senere, når brugerne har fået mere erfaring med SOAR-systemet.

Fordelene ved at bruge SOAR i din cybersikkerhedsstrategi

SOAR-løsninger skaber forretningsværdi for organisationer ved at:

Reducere cybersikkerhedsrisikoen: Orkestreringen og automatiseringen, der leveres af SOAR-løsninger, hjælper organisationer med nøjagtigt og hurtigt at opdage og reagere på komplekse multivektortrusler. Ved at automatisere indsamling, korrelation og analyse af sikkerhedsdata fremskynder SOAR i høj grad undersøgelsen af alarmer samt reaktionen. Det reducerer i betydelig grad risikoen for et brud, der lykkes, og de omfattende skader, det kan forårsage.

Øget SOC-effektivitet: SOAR leverer threat intelligence i en bedre kvalitet og gør den tilgængelig et centralt sted gennem én enkelt oversigt. SOAR samler og validerer data fra alle dine cybersikkerhedskilder, herunder SIEM- og UEBA-systemer, firewalls, systemer til registrering af indtrængning med flere. Du får ikke kun et mere præcist og kontekstuelt billede af hver hændelse, men SOAR guider også analytikerne til en reaktion, der er baseret på bedste praksis. Evnen til at reagere konsekvent og standardiseret på trusler hjælper dit SOC med at blive mere intelligence-drevet og mere effektivt.

Forbedre SOC-effektiviteten: Gennem automatisering eller halvautomatisering af gentagne sikkerhedsopgaver reducerer SOAR arbejdsbyrden for SOC og reducerer de fejl, der sniger sig ind gennem manuelle metoder. SOAR er især nyttig til automatisering af detektion og løsning af de mange falsk-positive alarmer, hvilket frigør dit sikkerhedsteam, så de kan håndtere alarmer med høj prioritet. Efterhånden som analytikerne lærer af de reaktioner, der er baseret på bedste praksis, der anbefales af SOAR-playbooks, bliver de bedre uddannede og håndterer deres opgaver mere effektivt.

Du kan helt sikkert mærke forskellen med SOAR

Efterhånden som SOAR fremskynder og forenkler trusselsdetektions- og reaktionsprocessen, vil jeres sikkerhedsmedarbejdere være de første til at mærke forskellen. Trivielle opgaver automatiseres, hvilket aflaster sikkerhedsmedarbejderne. Komplet og kontekstuel threat intelligence er lige ved hånden. De vil modtage vejledning i realtid, så de kan reagere hurtigt og konsekvent på hver sikkerhedshændelse. De vil også kunne opnå meget mere med de ressourcer, de har. Når den rigtige SOAR-løsning benyttes, reduceres MTTR (Mean Time to Respond) med op til 90 % og antallet af hændelser, der løses pr. skift, øges markant.

Din virksomhed vil også kunne mærke forskellen, da SOAR hjælper dig med at bekæmpe cybertrusler og realisere det hidtil uudnyttede potentiale af dine mange sikkerhedsinvesteringer.

Kontakt LogPoint for at få mere at vide om innovative og prisbillige SOAR-løsninger.

KONTAKT LOGPOINT

Kontakt Logpoint

Kontakt os og hør, hvorfor brancheførende virksomheder vælger Logpoint:

Kontakt Logpoint