Af Vitus Stenhøj Schiøtz, Marketing Assistant

Sikkerhed i ERP (Enterprise Resource Planning) er at træffe effektive sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre infiltration inde i ERP-systemerne. Selvom dine ERP-systemer gør livet lettere, fordi de forener alle dine forskellige systemer og afdelinger, er de også et svagt punkt, som hackere specifikt fokuserer på.

Formålet med et ERP-system er at kombinere dine administrative aktiver i én applikation, fra HR til Supply Chain Management. Disse ERP-systemer gør vores liv lettere ved at centralisere data og give os mulighed for bedre at styre vores forretningsprocesser.

Desværre er der en højere risiko for eksterne trusler, hvis du har alle dine æg i én kurv, hvad angår kritiske data og vigtige forretningsoplysninger. Og en nyere undersøgelse viser, at cyberangribere er meremålrettet mod ERP-systemer. Det betyder, at du står over for mere sårbarhed som organisation. Hvis bare én del af systemet bliver kompromitteret af en hacker, vil de få adgang til organisationens mest værdifulde aktiver på tværs af forskellige afdelinger.

På grund af mængden af eksponerede og følsomme data er ERP-sikkerhed en vigtig modforanstaltning for at sikre sikkerheden i din organisation.

Hvad er elementerne i ERP-sikkerheden?

ERP-sikkerhed hjælper dig med at beskytte en række aktiver i en virksomhed. For at beskytte alle dine private oplysninger dækker den forskellige områder, såsom: 

  • Infrastruktursikkerhed
  • Netværkssikkerhed
  • Sikkerhed i operativsystemet
  • Databasesikkerhed

Et sikkert ERP-system dækker sikker konfiguration af servere, aktivering af sikkerhedslogning, sikkerhed i systemkommunikation og datasikkerhed. Brugere og autorisationer er ikke mindre kritiske.

Som du kan forestille dig, er det vigtigt at sikre systemoverholdelse med løbende overvågning, revisioner og etablering af nødkoncepter.

Hvorfor målretter hackere din ERP-sikkerhed?

For mange virksomheder er ERP-sikkerhed ofte en blind vinkel. Mens virksomheder bruger tid og ressourcer på at opgradere deres ERP-systemer og administration, overser de ofte eller undlader at investere i tilstrækkelig cybersikkerhed til at matche det.

Fordi det er forbundet med en række daglige aktiviteter, kan et angreb på ERP-systemer have en katastrofal indvirkning på virksomhedens drift. Og da cybersikkerhedstrusler er stigende, er chancerne for økonomiske tab og et beskadiget omdømme virkelige. Organisationer skal beskytte deres systemer mod interne og eksterne cybertrusler for at opretholde fortrolighed, tilgængelighed og integritet.

På trods af dette holder mange organisationer dem ude af scope for sikkerhedsteams, eller de sætter deres lid til ERP-leverandørværktøjerne alene – men det vil ikke længere være en hindring. Det betyder, at mange ERP-systemer er forældede og ikke bliver patchet i årevis, og at den nødvendige viden om sikkerhed ofte mangler.

“Resultatet er, at disse “”huller”” i forældede ERP-systemer gør det nemmere for cyberangribere at drage fordel af organisationerne, som de gjorde i Colonial Pipeline-angrebet sidste år.” Dette førte til gasmangel i den østlige del af USA og fik priserne til at stige til det højeste, der har været siden 2014.

Naturligvis er ERP-sikkerhed udfordrende at overvåge og vedligeholde, når man tager højde for ERP-systemernes kompleksitet og kompleksitet.

Almindelige sårbarheder i ERP-systemer

Jo større virksomheden er, jo flere brugere og – i forlængelse heraf – flere sårbarheder er der i dit system.  Det gør ERP-sikkerheden til et unikt kompliceret problem, fordi det bliver sværere at vedligeholde den.

Tænk på dit ERP-system som et korthus. Jo mindre systemet er, jo mere stabilt og svært er det at puste over. Men jo større den bliver, jo svagere er der i strukturen – hvilket betyder, at den er nemmere at falde fra hinanden. Alt sammen for at sige, at dit ERP-system har en række årsager til, at det er sårbart og har brug for beskyttelse.

Her er nogle få grunde til, at ERP-systemer er tilbøjelige til cyberangreb:

ERP-systemer er komplekse

For det første er ERP-systemer omfattende og komplekse applikationer. For at brugerne kan udføre handlinger i applikationen, er der hundredvis af autorisationsobjekter i systemerne. Autorisationer, systemindstillinger og tilpasningsparametre muliggør en meget fleksibel, men kompleks systemkonfiguration.

ERP-systemer påvirker hele din virksomhed

ERP-systemer er indbyrdes forbundne, så et enkelt brud kan kompromittere en hel forretningsdrift. Et stort angrebsområde kombineret med manglende generel ERP-sikkerhed og viden øger risikoen for angreb og gør ERP-systemer, såsom SAP, til det primære mål for modstandere.

Mangel på specialister hos dit personale

Derudover er der mangel på ERP-sikkerhedsmedarbejdere, der har tilstrækkelig viden til at drive og praktisere sikkerhed i organisationens systemer. Så selvom leverandøren leverer en ERP-sikkerhedsløsning, integrerer den ofte ikke med sin centrale cybersikkerhedsovervågning på grund af mangel på ressourcer. Det skaber en blind vinkel for sikkerhedsteamet og øger cybertruslen fra interne og eksterne aktører.

Brugere opdaterer ikke deres systemer

Et andet problem findes i den adfærd og holdning, vi har til teknologi – grundlæggende tror vi, at vi er sikre, når vi ikke er det.  Hvis brugerne ikke opdaterer systemerne korrekt, kan det tillade brud. Og når det drejer sig om adgangskodesikkerhed, er det kun 56 % af medarbejderne, der siger, at de mener, at deres adgangskodevaner er sikre.

One-factor Authentication

Derudover bruger kun 38 % af store organisationer multifaktorgodkendelse som et middel til at beskytte deres konti. Stol på os, når vi siger, at det er en no-go at kunne få adgang til kritiske forretningsdata med one-factor autentificering.

Autorisationsproblemer

Endelig er mangel på stringens i opsætning af autorisation et almindeligt problem i ERP-systemer. Når for mange brugere har fuld adgang og privilegier, efterlader det dine oplysninger alt for synlige, hvis der sker et cyberangreb.

Bedste praksis for ERP-sikkerhed til sikring af din ERP-software

For at holde dit ERP-system beskyttet og sikkert er det vigtigt at etablere passende kontroller ved at implementere ERP-sikkerhedsløsninger og integrere dem med resten af sikkerhedsaktiviteterne.

Hold dig et skridt foran potentielle trusler ved at holde dig velinformeret og holde dig opdateret om aktuelle samfundsproblemer. Cybersikkerhedstrusler udvikler sig og udvikler sig hurtigt. Derfor er din organisation nødt til at sikre, at alle fra topledere til daglige brugere i dine ERP-systemer er uddannet i bedste praksis for at reducere risikoen for trusler.

Stærk og sikker adgangskodehygiejne

Det er vigtigt at udøve sikker og tilstrækkelig adgangskodehygiejne og uddannelse af medarbejdere i betragtning af den interne sikkerhedsrisiko, der er forbundet med utilstrækkelig sikkerhedsviden i en organisation.

For eksempel kan brud ofte spores tilbage til et internt kompromis, såsom phishing-angreb. En organisation kan nemt forhindre en superbrugers kompromittering ved at uddanne medarbejdere, få totrinsverificering eller hyppigere software- og sikkerhedsopdateringer.

Hold alle opdateret

Det er vigtigt at holde alle opdateret for at drive en velinformeret og velopdateret organisation. At være streng og præcis er netop det, der kan holde ubudne gæster ude af følsomme data.

Hold dig sikker mod eksterne risici

Ud over interne risici er det vigtigt at holde dine systemer sikre mod eksterne modstandere, og den bedste måde at gøre det på er at bruge en ERP-sikkerhedsløsning, der kan:

  • Opdage udnyttelse og bedrageri
  • Sikring af dataintegritet
  • Identificer uautoriseret adgang
  • Levere løbende og automatiserede audits
  • Registrer datalækager
  • Centraliseret sikkerhedsovervågning

ERP-sikkerhedsløsninger kan overvåge systemindstillinger, patch/autorisationsstyring eller RFC-kommunikation.

Best-Practices-to-Secure-Your-ERP-Software

Brug af en ERP-sikkerhedsløsning vil reducere en organisations angrebsflade og styrke virksomhedens sikkerhed over det hele. Derfor kan integration af din ERP-sikkerhedsovervågning med et centraliseret SIEM, såsom LogPoint, tilføje værdi inden for områderne cybersikkerhed, IT-drift og systemoverholdelse. Ideelt set anvender disse platforme UEBA (User Entity and Behavior Analytics) – for at få adfærdsindsigt ud over regelbaseret overvågning.

Organisationer skal overvåge ERP-sikkerheden kontinuerligt og automatisk i SIEM-løsninger. Det er nødvendigt at inkludere ERP-sikkerhed i organisationens centrale sikkerhedsaktiviteter, såsom et Security Operations Center(SOC), for at identificere trusler og reagere øjeblikkeligt for at sikre en sund sikkerhedsstilling.

Fordele ved at kombinere din ERP-løsning med SIEM

Ved at kombinere din ERP-løsning med SIEM får du overvågning af ERP-hændelser og -oplysninger næsten i realtid. Det gør det muligt for organisationer at vide, hvad der sker med deres ERP-data. Derudover sparer ERP-driftsteams også tid og penge med brugsklare kontroller, rapporter og meget mere for at automatisere ERP-compliance og vedligeholdelsesovervågning.

LogPoint for SAP infographic - ERP Security

Ved at integrere et ERP-system som SAP i SIEM kan du øge cybersikkerheden, centralisere overvågningen og have automatiserede revisioner, så organisationer kan spore hele IT-miljøer fra cloud-applikationer til IT-infrastruktur.

Hvis du spekulerer på, hvordan systemerne integreres, er det korte svar rigtig godt. Vores SAP-sikkerhedsovervågningsværktøjer, der kan tilpasses, understøtter særlige krav og sikkerhedspolitikker.

“Ud af boksen har LogPoint opbygget mere end 200 use cases og scenarier, der anbefales til en grundlæggende SAP-sikkerhedsbaseline.” Disse scenarier omfatter alle tre kernedomæner i en SAP-implementering: applikation, brugere og data.

Kontakt Logpoint

Kontakt os og hør, hvorfor brancheførende virksomheder vælger Logpoint:

Kontakt Logpoint

Test fordelene ved LogPoints SIEM-løsning

Book en personlig demo for at få mere at vide om fordelene ved vores SIEM-produkt og forskellige downloadmuligheder.

Book en demo

Learn more about Logpoint

Book a demo
Customer cases
Customer reviews